ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Seçili Fişleri Satınalma Siparişine Dönüştür

Seçili Fişleri Satınalma Siparişine Dönüştür

OIuşturulan "Satınalma Analizlerinin" siparişe çevirmek için;

  1. "Satınalma analizleri" listeleme ekranını açınız.
  2. İlgili analizi seçiniz ve menüde bulunan "Çark" simgesine tıklayınız.
  3. Seçili Fişleri Satınalma Siparişine Dönüştür komutunu seçiniz.

NOT :Satınalma Siparişinde "Tedarikçi"  seçimi yapılmamışsa Siparişe çevirme işlemi yapılamamaktadır.
Ekranda hata olarak " Satınalma Siparişine dönüştürülebilir bir kayıt bulunamadı" mesajını alırsınız.

NOT 2: Satınalma analiz fişinde, her satırda "Tedarikçi" seçimi yapılmışsa "Siparişe" aktarım sırasında "Cari Hesap" alanında satıra seçilen tedarikçiler listelenir. Ve seçilen tedarikçiye ait ürünler için sipariş oluşturulur.