ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Faturası: Detaylar

Raporlama Döviz Kuru: Firmanıza ait varsayılan döviz türüne ait kur bilgilerinin yazdığı alandır.

Kur Değeri Güncelleme: Satır bazında ya da Fiş Bazında kur değeri güncellemesinin seçilebileceği alandır. Satır bazında seçildiğinde satırda kur güncellemesi yapıldığında diğer satırları etkilemez. Fakat fiş bazında seçildiğinde satırdaki herhangi bir üründe kur güncellemesi yapıldığında tüm satırlardaki kur bilgileri değişir.

Fiyat Güncelleme: Otomatik Uygulansın, Fiyat Kartı Uygulansın, Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun, Hiç Uygulanmasın seçeneklerinin seçilebileceği alandır.

Otomatik Uygulansın seçili olduğunda satırlarda miktarda, satır öğesinde vs. herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyat otomatik olarak Fiyat kartındaki birim fiyat ile değişir.

Fiyat Kartı Uygulansın seçili olduğunda sadece satıra ilk seçim yapıldığında seçilen ürünün fiyat kartını uygular sonraki değişiklikleri fiyat kartındaki birim fiyat ile güncellemez.

Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun seçeneği seçildiğinde yine fişte herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyatı fiyat kartındaki birim fiyat ile değiştirmeden “Satır İçin Fiyat Kartı Bulundu Güncellensin mi? İşleme Devam Edilsin mi?” şeklinde önce sorar.

Hiç Uygulanmasın seçeneği seçildiğinde birim fiyata ne yazılırsa o fiyat kalır. Fiyatta herhangi bir güncelleme yapmaz.

Vergi Hesaplama: Vergi hesaplama alanlarında ek vergiler ve KDV alanının hesaplanma yönteminin seçilebileceği alandır. KDV Hariç, KDV Dahil, KDV Muaf, KDV İhracat, Vergiler Dahil ve Vergiler Hariç şeklinde hesaplama yapılabilir.

Fatura Tipi: Bu alanda faturalar için grup oluşturulduktan sonra, belli bir grup altında filtreleme yaparak faturaların takibi yapılabilir.

Fatura Fiyat Listesi: Fatura satırlarındaki ürünlere fiyat kartı tanımlayarak belli bir adedi geçtiğinde indirim uygulanmasını, ödeme planı tanımlanmasını ya da belli bir miktara ulaştığında sabit fiyat verilmesini bu alandan oluşturabilir ya da daha önceden oluşmuş kartları seçebiliriz.

Malzeme Fişi: İrsaliye kaydedildikten sonra malzeme fişi ile bağlantı oluşur, oluşan malzeme fişine bu alandan ulaşılabilir.

Cari İşlem Bağlantısı: Faturayı oluşturup kaydettikten sonra Finansal İşlem Fişi oluşur. Faturanın bağlantılı olduğu Finansal İşlem Fişine bu alandan ulaşabiliriz.

Muhasebe Fişi: Faturayı oluşturup kaydettikten sonra “Muhasebeleştirme Yönteminde” otomatik seçeneği seçili ise Muhasebe Fişi oluşur. Faturanın bağlantılı olduğu Muhasebe Fişine bu alandan ulaşabiliriz.

Muhasebe Yöntemi: Otomatik, Elle Oluştur ve Oluşturma seçenekleri mevcuttur. Faturayı kaydettiğimiz anda otomatik seçeneği seçili ise oluşturduğumuz faturanın muhasebe fişini de aynı anda otomatik olarak oluşturur. Fakat Elle Oluştur seçeneği seçili ise muhasebe fişini manuel olarak oluşturmamız gerekmektedir. Bu seçenek seçildiğinde fatura ile bağlantı oluşturmanın yolu aktarım seçeneğini kullanmaktır; manuel olarak fiş oluşturulursa fatura ile bağlantı oluşturulamamaktadır. Oluşturma seçeneği Elle Oluştur seçeneği ile aynı görünse de kavram farkı vardır. Bu seçenek seçili iken ilgili faturaya muhasebe fişi hiçbir şekilde oluşturulmaması gerektiği anlamındadır.

Muhasebe Rotası: Ürün/Hizmet Muhasebe Bağlantılarında oluşturduğumuz kayıtların muhasebe fişlerinin hangi hesaplara gideceği tanımlanır.  Ürün/Hizmet Muhasebe Bağlantılarında Muhasebe Rotası oluşturarak kartlar tanımlayabiliriz ve bu alanda muhasebe rotası belirleyerek oluşturduğumuz kartların muhasebe hesabına muhasebe fişinin yansımasını sağlayabiliriz. (Örneğin 120 alıcılar hesabına yansıması gereken bir muhasebe fişi satırının muhasebe rotası belirlenerek 320 satıcılar hesabına yansımasını sağlayabiliriz.)

Risk Yönetimi: Cari Hesaplarda bulunan risk yönetimi alanına etki edip etmeyeceği konusunda seçim yapabileceğimiz alandır. “İşlem Yapma” seçeneği seçildiğinde “Cari Hesap Risk Yönetimini” etkilemez ve bu konuda herhangi bir hata ya da uyarı vermez. “Risk Toplamı Güncellenecek” seçili olduğunda cari hesaplardaki risk yönetimini baz alarak gerekli uyarı ve hata varsa verir ve risk rakamlarını günceller.

Hesap Planı: Resmi ve resmi olmayan hesap planı takibimiz varsa bu seçimlerimizin her iki hesap planına ya da sadece seçtiğimiz hesap planına yansıması için seçim yapacağımız alandır. Örneğin Hesap Planı 1 seçildiğinde sadece resmi hesap planına yansır. Hesap Planı 2 seçildiğinde resmi olmayan hesap planına yansır. Hesap Planı 1 ve 2 seçildiğinde her iki hesap planına da yansır.