ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

e-İrsaliye kimlere kesilir?

İrsaliye Mükellefi Olanlar


 -e-İrsaliye kesme işlemi, taraflar arasında (İrsaliye gönderici yada alıcı) elektronik ortamda gelirler idaresi sistemine kayıtlı kullanıcılar arasında gerçekleşebilir.

İrsaliye Mükellefi Olmayanlar


-Siz e-irsaliye mükellefisiniz alıcı taraf değil ise;

-Her halukarda e-irsaliye göndermek zorundasınız.Gönderdiğiniz irsaliyeler gelirler idaresinin e-irsaliye mükellefi olmayan kullanıcılar için açtığı havuz posta kutusuna düşecektir.

-İrsaliye mükellefi olmayan kullanıcılara kağıt ortamda yada yada mail olarak gönderebilirsiniz