ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Maliyet Güncelleme Fişleri (Ek Maliyet)

Alım işlemi yapılmış ürünler üzerine Kargo ücreti, pul harcı gibi ek maliyetler eklenebilmektedir. Bu ek maliyetleri de Satınalma modülü altından “Maliyet güncelleme” fişleri ile yapılmaktadır.

Maliyet güncelleme fişi nasıl oluşturulur?:

1- Satınalma modülü altından “Maliyet Güncelleme Fişleri” alanı açılır ve gelen ekranda yeni butonuna tıklanır. Düzenleme satırları sekmesinde;

2- Açılan ekranda tarih girilir, Fiş numarası yazılır (Şablondan otomatik gelebilir), İsteğe bağlı olarak fiş açıklaması yazılabilir.

3- Alt taraftaki Düzenleme satırları sekmesine gelinir ve “…” tıklanır maliyet güncelleme türü seçilir. (Yeni butonu ile yeni bir kayıt oluşturulabilir)

4- Tutar alanına ne kadar tutar bilgisi girilir.

5- Dağıtma Yöntemi

Tutar Üzerinden: Dağıtma yöntemi tutar üzerinden seçildiğinde fatura satırlarındaki ürünlerden tutarı en fazla olana en fazla ek maliyeti ekler.

Örneğin Faturamızda 3 satır ürün olduğunu varsayalım.

1. Satırda 100 ₺, 2. Satırda 200 ₺, 3. Satırda 300 ₺ tutarlarımız olsun.

100 ₺ ‘de ek maliyetimiz olduğunu varsayalım.

Tutar üzerinden dağıtım yapıldığında;

100 ₺ / 600 ₺ = 0,1666666666666667 (600 ₺ Toplam Satır Tutarıdır)

0,1666666666666667*300 = 50 ₺ (tutarı en yüksek olan 3. Satırdaki ürüne maliyet olarak yansır)

0,1666666666666667*200 = 33,333333 ₺ (200 ₺ olan 2. Satırdaki ürüne maliyet olarak yansır)

0,1666666666666667*100 = 16,666667 ₺ ((200 ₺ olan 2. Satırdaki ürüne maliyet olarak yansır)

Birim Miktar: Dağıtma yöntemi birim miktar üzerinden seçildiğinde fatura satırlarındaki ürünlerden miktarı en fazla olana en fazla ek maliyeti ekler.

Ana Birim Miktar: Maliyeti satırlardaki toplam miktara böler.

Ağırlık: Maliyeti birimlerde tanımlanan ağırlık miktarlarının, miktar ile çarpımına ve satırlardaki tüm ürünlerin aynın şekilde hesaplanmasından oluşan toplamına böler.

Örneğin görseldeki gibi ürünün ağırlığının 10 miktarının da 10 olduğunu varsayalım satırdaki ürünün toplam ağırlığı 10x10=100 olacaktır. Diğer satırda ağırlık 15 miktar 20 olduğunu varsayalım toplam ağırlık 15x20=300 olacaktır. Satırların toplam ağırlığı 100+300=400 ek maliyetinde 400₺ olduğunu varsayarsak 400/400=1 olacaktır. İlk satırdaki toplam ağırlığı 100 olan ürüne 1x100=100 ₺ ek maliyet yansıyacaktır. İkinci satırdaki ürüne de 1x300=300₺ masraf yansıyacaktır.

Hacim: Maliyeti birimlerde tanımlanan hacim miktarlarının, miktar ile çarpımına ve satırlardaki tüm ürünlerin aynın şekilde hesaplanmasından oluşan toplamına böler.