ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Personel Listeleme Ekranı

Tüm personellerin bilgilerinin tutulduğu ve listelendiği ekrandır.

Yeni Personel: Yeni personel kaydı eklenir.

İlgiliden Personel: İlgili kişilerden bir kaydı personel olarak eklemek içindir.