ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Yetki Paketleri

Orkestra içerisinde merkezi bir yetkilendirme sistemi vardır. Yetki paketleri ve rol tanımları ile yetkilendirme işlemleri sadeleştirilmiş ve yönetilmesi kolay bir hale getirilmiştir.

Kullanıcıların sistem içerisinde hangi işlemleri yapması yada yapmaması gerektiğini yetkiler ile tek tek belirleyebilirsiniz. Nesneler içindeki detaylara, farklı kullanıcı grupları için ayrı yetkiler verebilirsiniz.

Örn: Sekreter Grubu, firma kaydı oluştururken telefon alanı zorunlu olsun ama Yönetici grubu Firma kaydı yaparken telefon alanı zorunlu olmasın.

Yetki Paketleri Listeleme Ekranı

Kayıtların Onaylanması

Yetki Paketi Oluşturmak

Kayıt Atamaları / Seçimi Atanmış Kayıtlarla Sınırlandır

Listeyi Atanmış Kayıtlarla Sınırlandır

Seçimi Atanmış Kayıtlarla Sınırlandır + Listeyi Atanmış Kayıtlarla Sınırlandır

Rapor Kısayolu Yetkisinin Verilmesi

Dosya İçeriğinde Arama

Dosya Çoklu Açma (Birden Fazla Kopya)

Dosya Uzantılarını İlişkilendirme

Toplu Dosya / Dizin Sürüme Ekleme

E-posta/Faks Sunucu Kontrolü

Dosya Zorunlu Kapatma (Strict Mode)

Otomatik Dosya Güncelleme

Atanan Görevleri Otomatik Kabul Et

Mesaj (Chat) Yöneticisi

Rapor Kısayolu Tanımlama Yöneticisi

Filtre Tanımlama Yöneticisi

Web Dosya Yöneticisini Kullanabilsin

Malzeme Fişlerinde Tutar Gösterimi

Kayıt Bağlantı Yönetici Yetkisi Nasıl Verilir?