ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İş Zekasını (BI) Kullanmaya Başlama (Yetki Verilmesi)

İş Zekası-BI raporlarını görebilmek ve oluşturabilmek için gerekli yetkilendirmelerin ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.İŞ ZEKASI RAPORLARINI GÖREBİLME

Genel Perspektifte Sistem Yönetimi altında bulunan Yetki Paketleri ekranı açılır.
Burada Operasyonlar sekmesinde Genel Operasyonların altında bulunan İş Zekası Kullanabilir seçeneği işaretlenir.
Böylece ilgili yetki paketine sahip kullanıcılar İş Zekası raporlarını görebilmek için BI portaline girebilirler.

İş Zekası Portaline Giriş Yetkisi

 

İŞ ZEKASI RAPORLARINI OLUŞTURMA

İş Zekası Raporlarını oluşturmak için ise Nesneler sekmesi içerisinden İş Zekası başlığının altında bulunan nesnelere yetkiler verilmelidir.

İş Zekası Nesne Yetkileri

Bu yetkiler tamamlandıktan sonra İş Zekası-BI kullanmaya başlayabilirsiniz.