ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İş Zekası (BI) - Görsel Tanımları

İş Zekasına ait bütün raporlamalar ve tasarımlar bu nesne içerisinden yapılacaktır. Rapor tasarlarken aşağıdaki nesneleri kullanmanız gerekecektir.

İş Zekası Görsel Tanımları nesnesine Kurum Yönetimi => İş Zekası => İş Zekası Görsel Tanımları nesnesinden ulaşabilirsiniz.

İş Zekası - Görsel Tanımlar

Sorgu Veri Tablosu

Performans Değeri

Veri Dilimleyici

Orkestra Raporu

Grafik-Huni / Grafik-Çubuk / Grafik-Pasta / Grafik-Ağaç Haritası

BI Sayfasına Giriş ve Tanımlamalar