ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Rapor Sayfası

İş Zekası Görsel Tanımları nesnesine Kurum Yönetimi'nin altında bulunan İş Zekası alt başlığının içerisinden veya Genel Perspektifteyken arama kısmına İş Zekası yazarak ulaşabilirsiniz. Görsel Tanımlar nesnesini Performans Değeri, Sorgu Veri Tablosu, Rapor Sayfası, Veri Dilimleyici, Orkestra Raporu, Grafik Huni, Grafik Çubuk, Grafik Pasta, Grafik Ağaç Haritası olmak üzere 9 ayrı başlık altında inceleyebiliriz.

Rapor Sayfası

Rapor Sayfası BI raporu ekranında görsellik için kullanılır. BI ekranında raporumuzun nasıl görünmesini istiyorsak ilgili tasarlamayı Rapor Sayfası içerisinde yapabiliriz. Rapor Sayfasını ana başlık olarak düşünebiliriz. Rapor Tasarımı için oluşturduğumuz Sorgu Veri Tablosu, Grafikler(Huni,Çubuk,Ağaç Haritası) seçilerek tasarım yapılabilir.

Rapor Sayfası içerisinde tasarımı tanımlamak için ilk olarak açılır liste içerisinden Rapor Sayfası seçilmelidir.

Gelen ekranda oluşturacağınız tasarım rapor için bir Kod ve isteğe göre Açıklama girebilirsiniz. Ekran Genel ve Detaylar olmak üzere 2 ayrı sekmeden oluşmaktadır. Genel sekmesinde Rapor Sayfası tasarımı yapılmaktadır. Tasarım için ekran üzerinde bulunan Mavi Ok simgesine tıklanır. Burada açılan ekranda karşımıza daha önce oluşturmuş olduğumuz Sorgu Veri Tablosu, Veri Dilimleyici, Grafik-Huni, Grafik-Çubuk görsel türleri listelenmektedir. İlgili rapor için kullanılacak olan görsel türü seçilerek İleri diyerek bir sonraki adıma geçilir.

İkinci adımda ise seçmiş olunan görsel türüne ait rapor sayfasının sütun ve satır aralıkları belirlenir ve işlem sonlanır.

Oluşan tasarım görüntüsünü ise BI sitesi içerisinden görebilirsiniz.

Bir Rapor Sayfası oluşturup BI Raporu olarak eklendiğinde sistem bu raporu hem Excel olarak kaydetmeyi sağlamaktadır.