ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

5- E-Defter Beratı Nedir?


Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, oluşturulan e-defter dolaylarının özet bilgilerin yer aldığı elektronik dosyadır.

Berat dosyasının içeriğinde; e-defterin oluşturduğu dönem bilgileri, Firma Bilgileri, Mali Müşavir Bilgileri, Vergi detayları yer almaktadır.

Berat dosyasının ancak Mali mühür ile imzalandığında yasal geçerliliği olmaktadır.