ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma Siparişi: Belge Dövizi

Siparişin firma varsayılan döviz türünden hariç olarak hangi para birimi ile oluşturulacağının seçileceği alandır.

Döviz Türü: Bu alanda Dolar, Euro, Japon Yeni vs. para birimi seçilebilir.

Tutar/YBP Tutarı: Bu alanlar seçilen döviz türüne göre oluşan kur değeri baz alınarak otomatik hesaplanır. Tutar alanında döviz türü karşılığı YBP Tutarı alanında yerel para birimi karşılığı yazar.

Kur değeri: İlk anda düzenleme zamanına ait kur değer bilgileri gelir. Değiştirilmek isteniyorsa hemen yanındaki butona tıklayarak işlem tarihine, bugüne, hedef değere, kaynak değere, iki tarih arasına ya da seçilecek herhangi bir tarihe göre TCMB veya Efektif değere göre kur belirleme seçenekleri mevcuttur.

Aktarımda Kur Güncellemesi: Siparişten irsaliyeye veya faturaya aktarma işleminde kur bilgilerinde değişiklik olup olmayacağının seçileceği alandır. Kurlar aynı kalsın, güncellensin ama yerel para birimi değişmesin, güncellensin yerel para birimi de değişsin seçenekleri mevcuttur.