ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma İrsaliyesi: Detaylar

Raporlama Döviz Kuru: Firmanıza ait varsayılan döviz türüne ait kur bilgilerinin yazdığı alandır.

Kur Değeri Güncelleme: Satır bazında ya da Fiş Bazında kur değeri güncellemesinin seçilebileceği alandır. Satır bazında seçildiğinde satırda kur güncellemesi yapıldığında diğer satırları etkilemez. Fakat fiş bazında seçildiğinde satırdaki herhangi bir üründe kur güncellemesi yapıldığında tüm satırlardaki kur bilgileri değişir.

Fiyat Güncelleme: Otomatik Uygulansın, Fiyat Kartı Uygulansın, Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun, Hiç Uygulanmasın seçeneklerinin seçilebileceği alandır.

Otomatik Uygulansın seçili olduğunda satırlarda miktarda, satır öğesinde vs. herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyat otomatik olarak Fiyat kartındaki birim fiyat ile değişir.

Fiyat Kartı Uygulansın seçili olduğunda sadece satıra ilk seçim yapıldığında seçilen ürünün fiyat kartını uygular sonraki değişiklikleri fiyat kartındaki birim fiyat ile güncellemez.

Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun seçeneği seçildiğinde yine fişte herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyatı fiyat kartındaki birim fiyat ile değiştirmeden “Satır İçin Fiyat Kartı Bulundu Güncellensin mi? İşleme Devam Edilsin mi?” şeklinde önce sorar.

Hiç Uygulanmasın seçeneği seçildiğinde birim fiyata ne yazılırsa o fiyat kalır. Fiyatta herhangi bir güncelleme yapmaz.

Vergi Hesaplama: Vergi hesaplama alanlarında ek vergiler ve KDV alanının hesaplanma yönteminin seçilebileceği alandır. KDV Hariç, KDV Dahil, KDV Muaf, KDV İhracat, Vergiler Dahil ve Vergiler Hariç şeklinde hesaplama yapılabilir.

İrsaliye Grubu: Bu alanda irsaliyeler için grup oluşturarak belli bir grup altında filtreleme yaparak irsaliyelerin takibi yapılabilir.

Fatura: İrsaliye faturalanmışsa hangi faturayla bağlantılı olduğuna bu alandan ulaşılabilir.

Malzeme Fişi: İrsaliye kaydedildikten sonra malzeme fişi ile bağlantı oluşur, oluşan malzeme fişine bu alandan ulaşılabilir.

Risk Yönetimi: Cari Hesaplarda bulunan risk yönetimi alanına etki edip etmeyeceği konusunda seçim yapabileceğimiz alandır. “İşlem Yapma” seçeneği seçildiğinde “Cari Hesap Risk Yönetimini” etkilemez ve bu konuda herhangi bir hata ya da uyarı vermez. “Risk Toplamı Güncellenecek” seçili olduğunda cari hesaplardaki risk yönetimini baz alarak gerekli uyarı ve hata varsa verir ve risk rakamlarını günceller.

Hesap Planı: Resmi ve resmi olmayan hesap planı takibimiz varsa bu seçimlerimizin her iki hesap planına ya da sadece seçtiğimiz hesap planına yansıması için seçim yapacağımız alandır. Örneğin Hesap Planı 1 seçildiğinde sadece resmi hesap planına yansır. Hesap Planı 2 seçildiğinde resmi olmayan hesap planına yansır. Hesap Planı 1 ve 2 seçildiğinde her iki hesap planına da yansır.