ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma İrsaliyesi: E-İrsaliye

E-İrsaliye uygulamasına geçen firmaların kullanabileceği alandır. Bu alanda Nakliye yöntemi, Şoför bilgileri taşıyıcı firma bilgileri, plaka bilgileri irsaliye senaryosu ve sevkiyat zamanı seçimleri yapılarak carisi e-irsaliye kullanıcısı olan firmalara e-irsaliye oluşturulabilir.

Not: İrsaliye senaryosu E-İrsaliye olduğu durumlarda sevkiyat zamanı girilmesi zorunludur.