ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Maliyet Miktarı (Çıktı)

Maliyet Miktarı (Çıktı)

Orkestra Üretim Karma fişinde Üretimden Giriş satırları için maliyet ağırlıklarını fiş satırlarından kendiniz belirleyebileceğiniz gibi, fişin Detaylar sekmesinden Maliyet Miktarı (Çıktı) parametresi ile de birim maliyetlerini hesaplatabilirsiniz.

Bu parametre bir üretim emri ile birlikte birden fazla Üretimden Giriş satırı oluşturulduğunda üretilen ürünlerin birim fiyatlarının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Birim fiyatın belirlenmesinde satırdaki ürününü “Baz Miktarı” , “Satır Miktarı” ya da “Eşit Miktar” yöntemlerine göre dağıtım yapılması sağlanmaktadır.

Baz Miktar ve Satır Miktarı ürünlerin Birim Paketlerinin birden fazla olduğu durumda anlam kazanmaktadır. Eşit Miktar ise satırdaki miktara göre eşit dağıtım için kullanılmaktadır.

Bu parametre Malzeme Fiş Türlerinden Üretim Karma Fişinde, Ürün Ağacında ve İş Emri Tamamlama fişinde yer almaktadır.

Ürün ağacında belirlenen parametre bu ürün ağacından oluşan iş emri tamamlamaları ve malzeme fişlerine öndeğer olarak gelmektedir.

Parametrelerin çalışma şekillerini birer örnekle tanımlayalım. Örneklerde kullanılan ürünler Baz Paket ve Satır Paketleri aşağıdadır. Örnekler bu ürünler üzerinden anlatılacaktır.

Sarf Ürünü : Rulo – A > Baz Paket : Kilogram > Satır Paketi : Rulo > 1 Rulo = 500 Kilogram

Üretim Ürünü 1 : Rulo – B > Baz Paket : Kilogram > Satır Paketi : Rulo > 1 Rulo = 100 Kilogram

Üretim Ürünü 2 : Rulo – C > Baz Paket : Kilogram > Satır Paketi : Rulo > 1 Rulo = 400 Kilogram

Baz Miktar: Ürünlerin Birimler ve Paketleme sekmesinde belirlenen Baz Paketine göre dağıtımını yapar.

Şekil 1

1 Rulo-A = 500 kg gelmektedir ve Satınalma fiyatı 3000 liradır. Maliyeti çıktı ürünlerine dağıtırken baz miktarımız kg birim fiyatı üzerinden 6 Liradır.

1 Rulo-C=100 kg için maliyet dağıtımını yaparken 100 kg 600 lira, yine aynı şekilde 

1 Rulo-B=400 kg için maliyet dağıtımını yaparken 400 kg 2400 lira olacak şekilde maliyet dağıtımını yapar.

Satır Miktar : Maliyet miktarını Üretimden Giriş satırlarında seçilmiş olan Birim/Paket’ in Miktar'ına göre dağıtımını yapar.

Şekil 2

Aynı örnekte Maliyet Miktarı(Çıktı)  “Satır Miktarı” seçili olduğunda maliyet dağıtımını satırda seçilmiş olan Birim/Paket “Rulo” olduğu için bu birimin miktarına göre maliyet dağıtımını yapıp 1 Rulodan 2 farklı Rulo üretildiği için 3000 Lira maliyeti ikiye bölerek dağıtım yapmıştır.

Eşit Miktar : Maliyet miktarını Üretimden Giriş satır sayısına eşit bölerek dağıtımını yapar.

Şekil 3

Aynı Örnek üzerinde Maliyet Miktarı(Çıktı) “Eşit Miktar” seçili olduğunda Üç Satır Üretimden Giriş olduğu için 3000 Lira maliyeti satır sayısına Eşit şekilde dağıtmıştır.