ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Üretim Muhasebe Kuralları

Üretimin ilk ayağı hammaddenin stoklara alınması olacacaktır. Bu işlemi satınalma faturası, satınalma irsaliyesi, stok devir girişi ya da başka bir alternatif yolla yapabilirsiniz. Stokların alım işleminden sonra üretim ile ilgili muhasebe kuralları aşağıdaki gibi olacaktır.


 

710.001 - Hammadde Sarf Hesabı

Bu işlemle beraber örnek Muhasebe Fişi şöyle oluşacaktır.

Madde No

Açıklama

Borç

Alacak

1

710 Hammadde Sarf Hesabı

150 Alım - Hammadde

Hammadde Sarf İşlemi

1000

 

 1000

 


 

 


 

711.001 - Yarımamul Sarf Hesabı

 


 

151.001 ve 152.001 - Yarımamul ve Mamul Üretim Hesabı

Üretimden giriş ile ilgili kurallarda “Muhasebe Grubu“nu kullanarak üretilen ürünün Mamul ya da Yarımamul olacağına karar verebilirsiniz. Her iki durum için de muhasebe kuralı aşağıda verilmiştir.

 

Yarımamul Üretim

 

Mamul Üretim

 

Yukarıdaki işlemlerle beraber üretimin örnek Muhasebe Fişi şöyle oluşacaktır.

Madde No

Açıklama

Borç

Alacak

2

151 Yarımamul Üretim Hesabı

711 Yarımamul Sarf Hesabı

Yarımamul Üretim İşlemi

1000

 

 1000

 

Madde No

Açıklama

Borç

Alacak

3

152 Mamul Üretim Hesabı

711 Yarımamul Sarf Hesabı

Mamul Üretim İşlemi

1000

 

 1000