ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Mali Tablo Tanımları

MALİ TABLO TANIMLARI


Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Fon Akış Tablosu ve Satışların Maliyeti tablosu Orkestra sisteminde Mali Tablo Tanımları altından kuralları oluşturulmakta ve Mali Tablo Kayıtları aracılığı ile raporlanabilmektedir.

Yeni bir Mali Tablo Tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Finans / Muhasebe seçilir.

2- Finans / Muhasebede bulunan nesnelerden Tanımlar çift tıklanır.

3- Tanımlar nesnelerinden Mali Tablo Tanımlarına çift tıklanarak Mali Tablo Tanımları listesine erişilir.

Resim 1

Mali tablo tanımları listesinde aşağı ok aracılığı ile tanımı yapılacak mali tablo başlığı seçilir. Örnek olarak Bilanço tanımı yapmak için Bilanço seçimi yapılır.

Resim 2

Yeni bir tanım eklendiğinde Genel sekmesi altında bulunan satırlar boş olarak gelmektedir. Varsayılan şablonun yüklenebilmesi için çark tıklanır ve “Varsayılan Şablonu Yükle” seçimi yapılır. Bu durumda Orkestra sisteminde yüklü olan şablon tanımına göre satırlar otomatik olarak yüklenir. Varsayılan tanım ile satırlar oluşturulduğunda parametreler Bilanço Tablosuna uygun olarak gelmektedir.

Var olan satır ile ilgili tanımlı kuralı görmek ve bu kural üzerinde değişiklik yapmak için ilgili satır üzerinde F9 tuşuna basılarak Satır Detay Bilgilerine erişilir.

Resim 3

İncelenen satır türü varsayılan olarak gelmektedir. Yeni bir satır ekleneceği zaman satır türleri Grup, Alt Grup, Hesap Değeri seçeneklerinden uygun olan seçim yapılmalıdır.

Hesap değeri seçiminde;

Filtre Değerlerinde tanım satırının muhasebede hangi kod ile başlayan hesap/hesapların filtrelenmesi için kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli: Filtre değerinde seçilen hesap/hesaplarının bilançoda hangi durumlarda satır olarak gösterilip gösterilmeyeceği bu alanda yapılan seçim ile belirlenir. Değer Varsa Bastır, Her Değeri Bastır ve Sadece Hesapla seçeneklerinden oluşmaktadır.

Toplama Etkisi: Filtre değerinde seçilen hesap/hesapların toplama etkisi bu alandan belirlenmektedir.

Tutar: Borç, Alacak, Net Bakiye, Borç Bakiye, Alacak Bakiye seçimlerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Hesap Davranışı: Borç ve Alacak seçimlerinden oluşmaktadır.

Ana Grup: Tanım satırının Bilanço tablosunda hangi grupta gösterileceği bu alandan belirlenmektedir.

Negatif Bakiye: Geçerli, Mutlak değer, Yoksay seçimlerinden oluşmaktadır.

Düzenlenme Türü: Tüm Satırlar, Normal Kayıtlar, Ters Kayıtlar ve Düzeltme Kayıtları seçeneklerinden oluşmaktadır.

Hesaplama Şekli: Tablo Dönemi, Açılış Değeri ve Dönem İçi seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

    Açılış Değeri : Açılış Fişi tutarları listelenmekte.

    Tablo Dönemi : Beyanname oluşturulan dönemdeki tüm fiş tutarları listelenmekte.

     Dönem İçi : Beyanname oluşturulan dönemdeki açılış fişi hariç tutarlar listelenmekte.

Resim 4

Mali Tablo tanımı Seçenekler sekmesinde Başlık, Ana Grup 1, Ana Grup2 ve Ana Grup toplamlarının gösterilip gösterilmeyeceği belirlenmektedir.

Mali tablo tanımı eklenip, varsayılan bilgiler yüklenerek tanım kayıt edildikten sonra, mali tablo kayıtları Orkestra sistemi üzerinden alınabilecektir.

Mali Tablo Kayıtlarına erişebilmek için;

Finans / Muhasebe nesnelerinden, Mali Tablo Kayıtları çift tıklanarak açılır. Açılan listede Yeni seçimi yapılır.

Resim 5

Mali Tablo: İlgili mali tablo tanımı bu alana seçilir.

Başlangıç Tarihi: Mali tablo kaydının başlangıç tarihi bu alana girilmelidir.

Bitiş Tarihi: Mali tablo kaydının bitiş tarihi bu alana girilmelidir.

Performans: Yavaş, Hızlı ve En Yüksek seçeneklerinden seçim yapılabilmektedir.

Parametreler seçildikten sonra İleri seçimi yapılır. Mali tablo tanımında verilen parametrelere göre mali tablo içeriği derlenir ve tekrar ileri seçimi yapılır.

Resim 6

Hesaplanan Mali Tablo Satırlarında hesap tutarları kontrol edilerek Son seçimi yapılır. Böylelikle belirlenen parametreler ile mali tablo kaydı oluşur. Mali tablo kaydını rapor olarak görüntüleyebilmek için; Mali Tablo Kayıtları listesinden ilgili kayıt çift tıklanarak açılır.

Resim 7

Kayıt üzerinden çark aracılığı ile rapor önizleme seçimi yapılır ve mali tablo raporu ekrana alınabilir.

Resim 8