ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Muhasebe Fişleri - İşlem Sihirbazı Kullanımı

Orkestra üzerinde Muhasebe Fişleri sayfası açıldığında üst tarafta genel olan butonların dışında E-Defter işlemleri ve Muhasebe Fişi ile ilgili İşlem Sihirbazları yer almaktadır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi İşlem Sihirbazları butonunun yanında bulunan “ok” tuşuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki gibi seçenekler açılacaktır.

İşlem Sihirbazları

Yevmiye Madde Numaralama / Fiş Numaralarını Yeniden Sırala: Bu seçenekler E-Defter gönderimi ile alakalıdır. E-Defter ile ilgili bilgiler için tıklayın.


 

Hesap Onayla

                Seçili Fişleri Onayla: Oluşturmuş olduğunu Muhasebe Fişleri seçmiş olduğunuz Durum kodlarına sahip olarak kaydolmaktadır. Sonrasında bu fişlerin Durum kodlarını değiştirmek istediğiniz durumda tek tek hepsini yapabileceğiniz gibi, sadece seçtikleriniz için durum değişikliği yapabilirsiniz veya toplu şekilde durum değişikliğini sağlayabilirsiniz. 

Şekil 1

[ Şekil 1 ] de görüntülendiği gibi seçmiş olduğumuz 6 adet Muhasebe Fişi mevcuttur. Bu fişlerin Durum Kodları birbirinden farklı seçilmiştir Taslak, Normal, Onaylı, İptal ve Gönderilmiş kodlarına sahip fişlerimizi Seçili Muhasebe Fişlerinin Onaylanması özelliği ile onaylayacağız. 

Şekil 2

Onaylamak istediğimiz fişler seçiliyken üst kısımda Sihirbazlar bölümünün yanındaki ok simgesine tıklıyoruz ve [ Şekil 2 ] deki gibi Hesap Onayla seçeneğini seçip Seçili Fişleri Onayla bölümüne tıklıyoruz. 

Şekil 3

Onaylamak üzere 6 adet Muhasebe Fişi seçmiş olmamıza rağmen karşımıza işlem yapılmak üzere olan 3 adet Muhasebe Fişi geliyor. Seçilmiş olan durum kodları içerisinde "Gönderilmiş" koduna sahip olan fişler e-Defter olarak gönderilmiş konumda oldukları için durumlarını değiştirmiyor. Geri kalan fişlerin durumlarını değiştiriyor. 

                Toplu Fiş Onayla: Oluşturmuş olduğunuz fişlerin Durumlarını değiştirmek istediğinizde tek tek hepsini yapabileceğiniz gibi, sadece seçtikleriniz için durum değişikliği yapabilir veya toplu şekilde durum değişikliğini sağlayabilirsiniz. 

Şekil 1

[ Şekil 1 ] de görüntülendiği gibi Muhasebe Fişleri listesinde hiç bir kaydı seçmeye gerek duymadan direkt olarak Sihirbazlar bölümünün yanındaki ok tuşuna tıklıyoruz ve açılır menüden önce Hesap Onayla sonra Toplu Fiş onaylayı seçiyoruz.

Şekil 2

Karşımıza Onaylama seçeneklerini seçebileceğimiz filtreleme ekranı geliyor. Bu ekranda hangi şartlarda hangi fişlerin onaylanmasını istediğimizi belirleyeceğiz. 

Normal şartlarda ihtiyacımız olmasa da gösterim açısından [ Şekil 2 ]de alan seçimini değiştirip "Durumu" bölümünü de filtrelemeye ekliyoruz. 

Şekil 3

[ Şekil 3 ] de durumu alanının filtrelerini Taslak, Normal ve Gönderilmiş Durum Kodları için işlem yapması için seçiyoruz. 

Şekil 4

Orkestra değiştirmesi için seçmiş olduğumuz "Gönderilmiş" Durum kodundaki fişlere [ Şekil 4 ] de görüntülendiği üzere dokunmadı. Durumu Gönderilmiş olan fişlerin kullanıcı kontrolünde bile olsa değiştirilmemesi önerilir.

Görüldüğü üzere geri kalan tüm fişler onaylanmış konumdadır.


 

Dönem Sonu Yansıtma Fişi Oluştur (Toplamlardan) / Dönem İçi Yansıtma Fişi Oluştur (Satırlardan)

Yansıtma Fişleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.


 

Dönem Başı Açılış Fişi

Dönem Açılış Fişi Oluşturma

Dönem başında açılış fişi oluşturmak istediğinizde karşınıza [ Dönem Açılış Fişi Oluşturma ] ekranı açılacak ve önceki dönem bilgilerini girmenizi isteyecektir. Bilgileri girip “İleri” ve “Son” dediğinizde Açılış Muhasebe Fişi oluşacaktır.

Önceki Dönem: Oluşturulmak istenen Açılış Fişi için bir önceki dönem seçilir.

    Mükerrerlik Kontrolü

        Yapma:

        Hesap:

        Hesap + Tutar:


 

Dönem Sonu Kapanış Fişi

Yıl sonunda bütün hesaplarınızın kapatılması ve Kapanış Fişinin oluşturulması gerekir. Kapanış Fişi oluşturmak için tıkladığınızda size aşağıdaki gibi bir pencere açılacak ve seçeneklerinize göre Kapanış Fişi oluşacaktır.

Dönem Kapanış Fişi Oluşturma

Seçenekler Sekmesi;

İşyeri Gruplama: Birden fazla işyeri olan firmalar için (merkez, şube, depo vs.) satırlarda gruplama yapmak için kullanılır.

    Tümü Tek Hesapta: İşyerlerini dikkate almadan fiş gösterir.

    Ayrı Ayrı: İş Yerlerini satırlarda birleştirmeden her İşyeri için ayrı ayrı muhasebe hesaplarını oluşturur. Satır açıklamaları kısmında farklı işyerlerini görebilirsiniz.

Masraf Merkezi Gruplama: Masraf Merkezlerine göre satırları gruplamak için kullanılır.

   Tümü Tek Hesapta: Masraf Merkezlerini dikkate almadan fiş oluşturur.

    Ayrı Ayrı: Masraf Merkezlerine göre satırlarda ayrı ayrı gruplama yapar.

Proje Hesabı Gruplama: Varsa Proje Hesaplarına göre satırların gruplanması seçenekleridir.

    Tümü Tek Hesapta: Proje Hesaplarını dikkate almadan fiş oluşturur.

    Ayrı Ayrı: Proje Hesaplarına göre satırlarda gruplama yapar. Satır detaylarında ya da F9’a bastığınızda, varsa Proje Hesaplarını görebilirsiniz.

Dövizli İşlemleri: Muhasebe Fişlerinde varsa dövizli işlemler için yapılacak seçenekleri belirler.

    Döviz Olarak

    Yerel Para Birimi:

Kapanış Fişi oluşturulduktan sonra alınan Mizan Raporu filtrelerinde Fiş Zamanı girilirken Başlangıç Saati - 00:00, Bitiş Saati 23:59 olarak girilmelidir.

 


 

Kur Farkı Hesaplama

Geçmiş zamanda dövizli işlem yaptığınızda işlemin yapıldığı gün ile ödeme/tahsilat işlemi sırasında değişen kur oranlarından dolayı, YPB cinsinden tutar farklılıkları oluşabilir. Bu durumda değerleme yapılıp Kur Farkı faturası kesilmesi gerekir.Bunun için Kur Farkı Hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Kur Farkı Hesaplama işlemi ayrıca Cari Hesaplar, Kasa Hesapları ve Banka Hesapları gibi parasal merkezler üzerinden de İşlem Sihirbazları butonunun altındaki seçeneklerden yapılabilmektedir. Kur Farkı Hesaplama sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


 

ADAT Faizi Hesaplama

Adat Faizi Hesaplama yöntemi genel olarak kasada bulunan bakiyeden, günlük ihtiyaç olan Azami bakiye düşüldükten sonra kalan tutara günlük olarak faiz uygulanması ve bu faizin toplu şekilde ödenmesi şeklindedir. Adat Faizi Hesaplama hakkında detaylı bilgi için tıklayın.


 

KDV Tahakkuku Oluşturma

KDV, Ürün/Hizmet alışverişlerinde, Ürün/Hizmeti alanın teslim edene ödediği vergidir. İşletmeler de Ürün/Hizmet satın alırken KDV ödediği gibi, satış işlemlerinde de KDV tahsil ederler. KDV Kanunu da bu alınan KDV’den ödenen KDV düşüldükten sonra kalanının ödenmesini ister. Bu durumda her ay sonunda yapılan alış ve satışlara göre KDV Tahakkuk hesabı yapılmalı ve hesaplanan miktara göre ödenmeli ya da sonraki aya devredilmelidir. KDV Tahakkuku Hesaplama ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.


 

Hesaplar Arası Aktarım

Hesap Planlarınızda hesaplardan birinin diğerine aktarılması için kullanılır. Bu işlem için Muhasebe Fişleri dikkate alınacağından bütün hesabı aktarabileceğiniz gibi Muhasebe Fişleri üzerinden filtreleme yaparak Hesabın bir kısmını aktarmanız da mümkündür.

Hesaplar Arası Aktarım

Eski Hesap (Kaynak): Kaynak Muhasebe Hesabı seçilir.

Yeni Hesap (Hedef): Aktarmanın yapılacağı Hedef Hesap seçilir.

İşlem Satırı Filtreleri: Hesabın tamamı değil de belli değerlerin aktarılması için buradan filtreleme yapabilirsiniz. Buraya gelen filtre seçenekleri hazır olarak gelmektedir. Filtreleme değerlerini değiştirmek için ise sağ tarafta bulunan “Alan Seçimini Değiştir” diyerek başka filtreleme değerlerini seçebilirsiniz. Filtrelemenin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Aşağıdaki örnekte bir işletme “TL Kasa” hesabını farklı şehirlerde bulunan işyerlerine göre ayırmak istemektedir. Bunun için öncelikle Muhasebe Hesaplarında Kasa Hesaplarının oluşturulması gerekir.

Örnek Hesaplar Arası Aktarım 1

100.001 TL Kasa Hesabındaki nakit işlemleri, 100.001.01 TL Kasa – Ankara hesabına aktarılmak istenmektedir. Bunun için de Filtre Değerlerinde İş Birimi olarak “Ankara” seçilmiştir.

“İleri” tıkladığınızda size bir onay penceresi çıkacak ve işleme Onay vermeniz durumunda size yapılan işlemleri gösteren bir rapor sunulacaktır.

Örnek Hesaplar Arası Aktarım 2

Görüldüğü gibi filtre değerlerine uyan 3 tane kayıt bulunmuştur. Bu Muhasebe hesaplarındaki aktarım işlemi başarılı bir şekilde yapılmıştır. “Son” dediğinizde işleminiz tamamlanmış olacaktır. Hesap Planlarınız güncellenmiş ve ilgili Muhasebe Fişlerinin satırlarında Muhasebe Hesapları değişmiştir.