ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kur Farkı Hesaplama

Değerleme: Geçmişte yapılan bir dövizli işlemden dolayı Parasal Hesaplarda var olan iktisadi kıymetlerin, daha sonraki dönemlerde kıymetinin yeniden tespit edilmesi işlemine değerleme denir.

Kur Farkı: Dövizli işlem yapan Parasal Hesaplarda nakit hareketi olduğu zaman, hareketin olduğu tarih ile dövizin Parasal Hesaba ilk girdiği gün arasındaki kur farkından dolayı bir kâr/zarar söz konusu olabilir. Bu durumda kâr/zararın muhasebeleştirilmesi ve beyan edilmesi gerekir. Bu işleme Kur Farkı denir.

Orkestra üzerinde Banka ve Kasa Hesaplarında Kur farkı işlemini çalıştırdığınız zaman, kasanın değerleme yapılan gün için kur değerine göre o günkü kıymeti belirlenecektir. Orkestrada Kur Farkı işlemini birden fazla çalıştırmanız durumunda her seferinde en baştan hesaplama yapmayacak yapılan en son Kur Farkı işlemi ile hesaplama yapılacak tarih arasındaki farkı alacaktır. Bu özellik Orkestrayı diğer ERP programlarından ayıran önemli özelliklerden birisidir. Kur Farkı işlemi oluşturduktan sonra geriye dönüp eski kayıtları silmenize gerek yoktur. Orkestra sizin yerinize hesapları bozmadan geçmiş kayıtları da saklayacaktır.

Hangi Parasal Merkez için Kur Farkı çalıştıracaksanız ilgili nesneyi seçiniz.

İşlem Kısayolları

İşlem Kısayollarından Kur Farkı seçeneklerine tıkladığınızda 3 seçenek çıkacaktır;

        Seçili Kayıt İçin (Tek): Sadece seçilen Parasal Merkez için Kur Farkı Hesaplama Aracı Çalıştırılır.

        Seçili Kayıtlar İçin (Toplu): Birden fazla Parasal Merkezi klavyedeki "Ctrl" ya da "Shift" tuşlarıyla seçerek, seçilenler için Toplu Kur Farkı oluşturabilirsiniz.

        Filtre İle Toplu Kur Farkı

Kur Farkı Hesaplama

Seçilen Hesap: Bu seçenek Kur Farkı işlemini parasal hesaplar üzerinden çalıştırdığınızda açılır. Yani Kasa Hesapları, Banka Hesapları ve Cari Hesaplar üzerinde çalıştırıldığında gelecektir. Muhasebe Fişleri üzerinde Kur Farkı işlemi yaparken bu seçenek gelmeyecek ve alt tarafta bulunan filtreler ile seçimi daraltmanız gerekecektir.

Hesaplama Tarihi: Kur Farkı hesaplanırken hesaplamanın yapılacağı referans tarihi seçmek için kullanılır. Hafta sonu ya da hafta içi günlerin seçilmesi mümkündür. Bunun için sistem ayarlarından tercihlerin belirlenmesi gerekir. Kur farkı ile ilgili sistem ayarları hakkında yardım almak için tıklayın. Kur Hesabı yapılabilecek son tarih bugün olduğundan bugünden ileri bir gün seçilemez. En fazla bugün olabilir.

Kur Farkı Limiti: Kur Farkı oluşturulurken hesaplanacak alt limiti belirler. Dövizli nakit hareketinden sonraki bir tarihte Kur Farkı Hesaplamayı çalıştırdığınızda, ilk gelen ekranda değerleme ve Kur Farkı hesaplanacak fakat “Son” deyip Finansal İşlem Fişini oluşturduğunuzda, satırlara limitin altında kalan hesaplamalar için Kur Farkını getirmeyecektir. İlgili fiş oluşturulurken sadece değerleme yapılacaktır.

Kur Farkı Tipi: Kur Farkı ile Değerlemenin farkını yukarda belirtmiştik. Yapılan her hesaplama için değerleme yapılacaktır. Kur Farkı noktasında ise Kârı mı Zararları mı görmek istediğinizi belirler.

     Tümü: Kâr/zarar farkı gözetmeksizin bütün Kur Farklarını getirir.

     Kur Kârları: Sadece kurdan kâr yapılan hesaplamaları gösterir.

     Kur Zararları: Sadece kurdan zarar edilen hesaplamaları gösterir.

Değerleme Satırı: Kur Farkı hesaplanırken oluşacak Finansal İşlem Fişindeki değerlemenin nasıl yapılacağını belirtmek için kullanılır. Varsayolan ayarlarını Sistem Ayarlarından yapabilirsiniz. Yardım için tıklayın.

     Giriş/Çıkış: Değerleme işlemi iki tarih arasındaki kur farkı ile Parasal Hesap için hem borç hem de alacak satırını çalıştırarak yapılır. Örnek bir Finansal İşlem Fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

Değerleme Satırı: Giriş/Çıkış

     Değer Farkı: Değerleme işlemi iki tarih arasındaki kur farkı kadar, Parasal Hesap için sadece borç ya da sadece alacak satırı çalıştırılarak yapılır. Üstteki aynı örnek için Finansal İşlem Fişi aşağıdaki gibi olacaktır.

Değerleme Satırı: Değer Farkı

Kur Türü: Kur değerinin işlem yapılan tarihe göre hangi referansa göre hesaplanacağını belirlemek için kullanılır.

Kur Referans Gün: Kur Hesaplama işleminde kur değerinin hangi gün için olacağını belirlemek için kullanılır

     1 Gün Önce: Kur değeri işlem gününden bir önceki günü alır.

     Hesaplama Günü: Kur değeri işlem gününün kur değerini alır.

Filtre Değerleri: Burada varsayılan olarak size bir filtre gelecektir. Buna göre seçenekleri belirleyip “İleri” diyebilirsiniz. Filtre değerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ise “Alan Seçimini Değiştir” diyerek diğer seçenekler içerisinde filtreleme yapabileceksiniz.

Gelişmiş Seçenekler Sekmesi: Gelişmiş seçenekler sekmesinde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Gelişmiş Seçenekler

İşlem Türü:

     Kur Farkı: Çalışırken sadece Kur Farkı olan işlemleri hesaplar.

     Değerleme: Çalışırken sadece Değerleme olan işlemleri hesaplar.

     Kur Farkı ve Değerleme: Hesaplamalar sırasında her ikisini de hesaplar.

Kur Farkı (+) / (-) Hesabı: Kur Farklarının yansıtılacağı muhasebe hesaplarını belirlemek için kullanılır. Tahakkuk Kartı seçilmelidir. Bu Tahakkuk Kartlarının muhasebe hesap bağlantılarını ise Tahakkuk Kartlarından yapabilirsiniz. Burada seçilen Tahakkuk Kartları, oluşacak Finansal İşlem Fişinde, Kur Farkı ya da Değerlemenin yansıtılacağı hesabı belirlemek için kullanılacaktır. Burada Tahakkuk Kartlarının Varsayılan olması ile ilgili ayarlar için tıklayın.

Kasa Banka Hesapları İçin Kur Farkı Hesaplama

Cari Hesaplar İçin Kur Farkı Hesaplama

Muhasebe Fişlerinden Kur Farkı Hesaplama

Kur Farkı Sistem Ayarlarının Yapılması