ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dönem Muhasebe Hesapları

Dönem Muhasebe Hesapları 

İşletmelerde yapılan faaliyetler sonucunda oluşan; varlık, kaynak, borç, alacak, gelir ve gider değişikliklerinizi inceleyebileceğiniz alandır. Standartlaştırılan çizelge doğrultusunda ilgili bilgilerin izlenmesi daha kolay olmuştur:

Hesap planı sınıflar;

1 Dönen Varlıklar

2 Duran Varlıklar

3 Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar

4 Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar

5 Özkaynaklar

6 Gelir Tablosu Hesapları

7 Maliyet Hesapları 

9 Nazım Hesabı

Ana ekranda yer alan butonlar ile;

Yeni : Butona tıkladıktan sonra açılan karttaki bilgileri doldurarak, yeni bir muhasebe hesabı eklemeniz mümkündür. 

Değiştir : Sistemde kayıtlı olan Dönem Muhasebe Hesapları'nızı güncelleyebildiğiniz alandır.

İncele : İlgili kaydı üzerinde değişiklik yapmadan incelemenizi sağlar.

Sil : Seçmiş olduğunuz kaydı silmenizi sağlar.

İşlemler : Büyük Defter'inizdeki ayrıntıları göstermek için oluşturduğunuz yardımcı deftere (Muavin) seçili hesaplarınızı göndermek için kullandığınız alandır.

Filtrele : Tabloda gördüğünüz verileri istediğinz gibi filtrelemenize imkan sağlar.

Sihirbaz : Seçili hesaplarınızı Muhasebe Fiş Satırları ve Yevmiye Satırları ile ilişkilendirmenizi sağlar. 

Hesaplarınızın yer aldığı tabloda Yerel Para Birimi'niz ile; Onaylı Bakiye, Gönderilmiş Bakiye'lerinizi görebilirsiniz. Ayrıca; Rapor Dövizleriniz ile (R.D. ve R.D. 2) Borç, Alacak ve Net bakiyelerinizi de aynı tabloda görebilirsiniz.