ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Aktif Görevler

Görev yönetiminde, görevler personellere iş paketleri halinde atanabildiği gibi tek tek de atanabilir. Aktif görevler, personele atanan görevlerin listelendiği ekrandır. Her personel kendisine atanan görevleri listeleyebilir. Başka personellere ait görevleri kendi aktif görevlerinde listeleyemez.

Aktif görevler listeleme ekranında personele ait devam eden görevler listelenir. Tamamlanmış, iptal edilmiş görevler bu ekranda listelenmez.
Görev üzerinde yapılan değişiklikler,  eklenen bağlantılar görevler üzerinden kolayca takip edilebilir. Görevler zamanla bir personelden diğer personele geçebilir (Yönlendirme).

Personel görevlendirme sayesinde;

  • İş süreçleri standart hale gelir.
  • Personellerin hata yapma riski azalır.
  • Takip edilememe ortadan kalkar.
  • Devam eden süreçler filtreler ve rapor aracı kullanılarak sorgulanabilir.

Yeni Görev Nasıl Oluşturulur?

Görev Nasıl Kabul Edilir? Nasıl Reddedilir? Nasıl Tamamlanır?

Aktif Görev Şablonlarına, Kopyalama Şablonu Nasıl Eklenir?

Aktif Görevlere Bağlantı / Eklenti eklemek

Görevi Başka Kullanıcı yada Gruplara Yönlendirmek