ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Yazılım Ekleme / Güncelleme

Yazılım Güncelleme  / Ekleme


Komut :   vi /etc/apt/sources.list

Yansı Adresleri

Pardus / Debian paketlerin bulunduğu kaynaklara nasıl erişebileceğinin bilgisini /etc/apt/sources.list dosyasında saklar.

Dosya içindeki girdilerin biçimi aşağıdaki gibidir:

     deb http://host/debian sürüm bölüm1 bölüm2 bölüm3
     deb-src http://host/debian distribution section1 section2 section3


Komut :   apt-get

Paket Yükleme / Kaldırma İşlemleri

apt-get, Ubuntu gibi Debian temelli Linux dağıtımlarında, tanımlanmış kaynaklardan yeni yazılım paketlerini indirme ve bağımlılıkları ile birlikte kurma, paketleri yükseltme, paket liste içeriklerini güncelleme gibi işlemleri yerine getirmek için kullanılan bir komut satırı arayüzüdür. Basit bir araç olan apt-get, Ubuntu sunucu uygulamalarında, diğer paket yönetim araçlarına göre çok sayıda üstünlüğü vardır. Bu üstünlüklerden bazıları, temel internet bağlantılarının (SHH) kolay kullanımı ve sistem yönetim betiklerinin kullanılabilmesidir.

İşlem Komut
Paket kurmak sudo apt-get install paket_adı
Birden çok paket kurmak sudo apt-get install paket1 paket2 paket3 paket4 paket5 paket6 ...

Örnek: sudo apt-get install gimp vlc kolourpaint4 smplayer chromium-browser

Kurulu bir paketi kaldırmak sudo apt-get remove paket_adı
Kurulu bir paketi yapılandırma dosyaları ile beraber kaldırmak  sudo apt-get purge paket_adı
Kullanılmayan tüm bağımlılık paketlerini kaldır sudo apt-get autoremove
Paket listelerini güncellemek sudo apt-get update
Kurulu tüm paketleri güncellemek sudo apt-get upgrade
Tüm sistemi yükseltmek sudo apt-get dist-upgrade
Yeni depo eklemek sudo add-apt-repository yeni_deponun_PPA_adresi
Program aramak sudo apt-cache search paket_adı
Program hakkında bilgi almak sudo apt-cache show paket_adı
Sistemde /var/cache/apt/archives/ dizininde tutulan paketleri silmek  sudo apt-get clean
Apt komutları hakkında yardım apt-get help