ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Çekirdek İşlemler

Çekirdek İşlemler


Komut :   ls

Dosya ve Klasörlerin Listelenmesi

Dosya ve dizinleri görebilmek için, Linux işletim sisteminde ls komutu kullanılır.
Dosyalar satır bazında okunabilir formatta görmek için : ls -alh

Komut :   cd

Çalışılan Klasörün Değiştirilmesi

Bulunduğunuz dizini değiştirmek için cd (change directory) kullanılır :
Örnek : cd /home/orkestra/ticari

Komut :   rm

Dosya veya Klasör Silme

Dosya ve dizin silmek için kullanılan komuttur. 
# rm dosya.txt (Dosyayı siler)
# rmdir klasor_yolu (Dizini siler)
# rmdir -p dir1/dir2/dir3 (Dizin ve alt dizinlerini siler)
# rm -rf klasor (Dizin içinde ve altındaki tüm dosyaları siler)
# rm * (Dizin içinde tüm her şeyi silmeden önce sorar. Lütfen güvenlik için kullanmayınız.)

Komut :   cat

Terminalde Dosya İçeriğini Görüntüleme

Cat komutuna iki veya daha fazla dosya vererek tüm dosyaların içeriklerini terminalde aynı aynı anda da görüntüleyebilirsiniz.
cat dosya1 dosya2 dosya3

Komut :   tail / head

Dosya başından / sonundan satır gösterme

head -n 3 dosya_adi.txt  ( Dosyanın ilk üç satırını gösterir )
tail -n 3 dosya_adi.txt  (  Dosyanın son üç satırını gösterir )
tail -f -n 3 dosya_adi.txt  (  Dosyanın son üç satırını gösterir. Dosya değişikliği için dinlemeye devam eder.  )