ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Linux Pardus da Aradığın Dosyayı Bulmak

Dosya Adından Arama


Komut SatırıAçıklama
find . -name dosya.txt "dosya.txt" adındaki dosyayı varolan klasör ve altındaki tüm klasörlerde arar.
find /home -name *.jpg "/home" yolunun altındaki tüm kalsrlerde yer alan tüm.jpg dosyaları arar.
find . -type f -empty İçeriği olmayan (boş) dosyaları bulur.
find /home -user orkestra -mtime 7 -iname ".db" Son 7 gün içerisinde "orkestra" kullanıcısı tarafından değiştirilmiş db uzantılı dosyaları , büyük harf küçük harf duyarlılığı olmadan arar. 

Dosya İçeriğinden Arama


Komut SatırıAçıklama
find . -type f -exec grep "orkestra" '{}' \; -print  Dosya içeriklerinde "orkestra" arar.
grep "orkestra" * -R Bulunduğunuz klasörde altında "orkestra" arar

grep, egrep gibi dosya içeriğinden arama fonksiyonlarını find komutu ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede aradığınız dosyaların sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.