ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ODATA Sorgu Linkine Filtre Eklenmesi

ODATA sorgu raporlarını excele aktarmadan filtre ile çalıştırmanız mümkündür. Bu şekilde aynı bilgileri farklı parametrelerle ya da filtrelerle çalıştırarak birden fazla rapor yapmanın önüne geçebilirsiniz.

Önceki başlıklarda ODATA ile ilgili detaylı bilgiler verilmişti. Bu bölümde hazır sorgulara filtre veya parametre filtresi geçme gösterilecektir.

Bir örnek üzerinden devam edelim;

 

Kasa Hesaplarının hareketlerini takip ettiğimiz bir sorgu hazırladık.

Bu linki sorguladığımızda ilgili sorgunun bağlı olduğu Yasal Kuruma ait Tüm Kasa Hesap Hareketleri görülecektir.

Bu Kasa hesaplarının içerisinden Döviz birimi USD olanların hareketlerini filtrelemek için sorgu yazmak istediğimizde ilgili sorgu linkinin sonuna;

Yazılır, daha sonra da uygulanacak filtre url encode edilerek linkin sonuna eklenir.

Bu işlem için

Kodu encode edilmelidir. Encode işlemi için herhangi bir internet sitesini kullanabilirsiniz. Örneğin; https://www.urlencoder.org/

Kod encode edildiğinde çıktı şu şekilde olacaktır;

Bu kodu aşağıdaki şekilde kullandığınızda döviz birimi USD olan Kasa Hesap Hareketleri listelenecektir.

Aynı şekilde aşağıdaki tabloda bazı filtreler ve bu filtrelerin encode edilmiş halleri gösterilmiştir.

 

Kısıt Filtre Encode Edilmiş
equal (=) currency.code eq 'USD' currency.code%20eq%20%27USD%27
or (ya da) (reference eq 1 or reference eq 2 or reference eq 3) %28reference%20eq%201%20or%20reference%20eq%202%20or%20reference%20eq%203%29

Odata Sorgularında hangi filtrelerin çalıştığı ile ilgili yardım dokümanlarına https://www.odata.org/documentation/odata-version-2-0/uri-conventions/ buradan ulaşabilirsiniz.