ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kullanıcıya ODATA Yetkisinin Verilmesi

SQL ile sorgulanan veriler önizleme sayfasında olduklarından, kullanılabilmeleri için başka bir ortama taşınmaları gerekir. Bunun için SQL sorgusu OData verisine dönüştürülür ve daha sonra da Excel içinden çağrılabilir.
Verilerin dışarıya aktarılması işlemi birkaç aşamadan oluşmaktadır.

Yetki vermek için Orkestra içinde Öğe Ağacı ⇒ Sistem Yönetimi ⇒ Sistem Kullanıcıları açılır. Hangi kullanıcıya OData yetkisi verilecekse o kullanıcı açılır, ilk sayfadaki “ODATA Kullanıcısı” işaretlenir ve kaydedilir.

Burada “osman” kullanıcısına OData yetkisi verilmiştir.

ODATA Yetkisinin Verilmesi