ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra İlaç Takip Sisteminde işlem yapılacak ürünleri sisteme kayıt etmek için;

1- Tanımlardan "İTS Ürünlerine" çift tıklanır.

2- Açılan kayıt listesinden "Yeni" butonuna tıklanarak ürün kartı açılır.

3- Kod alanına; eklenecek ürünün adı yazılabilir.

Ekranda doldurulması zorunlu alanlar simgesi ile işaterlenmiştir. Bu alanlar boş bırakılır yada yanlış bilgi eklenirse kayıt işlemi tamamlanmayacaktır.

Barkod Numarası alanına; GTIN numarası yazılmalıdır. Barkod üzerinde bu alan (01) ile gösterilmektedir.

Ürün Tipi: Ürününüzün ilaç mı beslenme mi olduğunu belirteceğiniz alandır.

Bildirim Tipi: Ürünün "İhtal" yada "Üretim" bilgisinin seçileceği alandır.

Üretici ve Dağıtıcı firma alanına listeden ürününüz ile ilgili olan firmaları seçiniz.

Etiket Tasarımı: Ürüne ait etiket basılacağında varsayılan olarak burada seçili olan etiket tasarımı seçilir.

Raf Ömrü: Ürünün raf ömrünü Yıl, Ay, Hafta yada Gün bazında yazabileceğiniz alandır.

Birim Fiyat: Ürünün satış fiyatı burada belirtilir.

Seri Numarası Şablonu

Seri No Uzunluğu: Ürüne verilecek olan seri numarasının uzunluğu en fazla 20 karakter olmaktadır. İstenildiği takdirde 20 karakterden daha az  olarak değiştirilebilir.

Ön Ek: Seri numarasının daha eşsiz olması için, seri numarasının önüne ek karakterler ekleyebilirsiniz.

Tarih Bilgisini Ekle: yanında bulunan kutucuk işaretlenirse seri numarasınna eklenen ön ekten hemen sonra işlem yapılan tarih bilgisi yıl-ay-gun şeklinde seri numarasına eklenir.

GS1 Kodu : GS1 (Global Standards One-Dünyada Tek Standart Birliği), başta tanımlayıcılar olmak üzere, bir çok konuda "dünyada tek standart" belirlemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Merkezi Brüksel'dir. GS1, firmalar, dernekler ve kamu otoritelerinden katılımcılarla düzenlediği oturumlarda bir konuyu inceleyip ve orada oluşan kanaate göre karar alan uluslar arası bir organizasyondur. Dünyadaki birçok organizasyon ile ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yürütür. Barcodes, eCom, GDSN, EPCGlobal gibi servisleri ve çözümleri bulunmaktadır. Bu projeler yine her ülkenin, her firmanın kendi ihtiyaçlarına göre kullanabileceği standartlar belirler. Genel olarak, organizasyonun www.gs1.org web sitesinden bilgi alınabilir. Ülkemizde de GS1 TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından temsil edilmektedir. GS1 Türkçe sitesi: http://www.gs1tr.org veya http://gs1.tobb.org.tr ‘dir.

GTIN Numarası : (Global Trade Identification Number, Küresel Ticari Tanımlama Numarası) : Ülkemizde "barkod numarası" olarak bilinen, ticari ürünlerin tanımlanması için kullanılan numaradır. Ülkemizde GTIN numarası ürünlerde 13 hane olarak kullanılmaktadır. Ancak karekod uyumu kapsamında yapılan değişiklikle ilaç üzerindeki karekod içerisinde GTIN numaraları başlarına "0" getirilerek 14 hane olarak kullanılmaktadır.

Lot/Parti Numarası : Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır. Beşeri Tıbbi ürünlerde eskiden "Seri Numarası" olarak kullanılan numara, yeni sistemde "Parti Numarası" olarak ifade edilmektedir. Parti Numarası değişken uzunlukta olup en fazla 20 karakter uzunluğundadır, karekod içinde 10 Uygulama Tanımlayıcısı ile gösterilir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Seri numarasına hem Ön ek hem de tarih bilgisi eklenmiştir. Tarih bilgisi ekle seçeneği işaretlenirse işlem yapılan o günkü tarih geçerli olur. Önceki yada sonraki günlerin tarihi ile değiştirilemez.

GS1 Şablonu sekmesinde; GTIN numarası ve Seri numarası zorunludur. Bu bilgiler dışında GS1 koduna Lot/Parti numarası ve Son Kullanma Tarihi bilgilerinin eklenmesi istenirse ilgili alanların yanındaki kutucuk işaretlenmelidir.