ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Toplu Seri Numarası İçeri Alma

Belirli bir ürüne ait otomatik seri numaraları oluşturulması isteniyorsa, "Toplu Seri Sihirbazı" kullanılmalıdır. Toplu seri sihirbazını kullanmak için "Toplu Giriş" butonu yanında bulunan küçük ok simgesine tıklanır ve açılan seçeneklerden "Toplu Seri Sihirbazı" seçilir.

Yeni açılan pencerede öncelikle seri numarası oluşturulacak ürün seçilmelidir ve İleri butonuna tıklanmalıdır.

Açılan listeden seçilen ürüne ait "Lot/Parti" bilgisinin seçilmesi gerekmektedir.  Ürüne ait aktif "Lot/Parti" seçildikten sonra ileri butonuna tıklanarak işlemlere devam edilir.

İlerleyen ekranda programda "Seri Oluşturma Seçeneklerinin" belirlenmesi gerekmektedir.

Oluşturulacak seri numaralarının başlangıç karakterini "Seri No Başlangıcı" alanından belrileyebilirsiniz. Örneğin ürününüzün adı DEMOXIN. seri numaranız DMX ile başlayabilir.

Seri no başlangıcına herhangi bir bilgi girişi yapılmak zorunda değildir. İsterseniz boş bırakabilirsiniz.

Seri No Sayısı:  Oluşturulacak seri numaralarının sayısının belirtirldiği alandır. Varsayılan olarak 100 gelmektedir. Bu sayısı istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Örneğin 25 yada 100.000 adet seri numarası oluşturabilirsiniz.

Artırım Yöntemi: Oluşturularak seri numaralarının artırım yöntemi bradan belirlenmektedir. Seçeneklerden Alfanumerik ( A-Z, 0-9 ), yada sadece Sayısalı seçerek istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.

ITS Bildirimi: Oluşturulan seri numaralarının İTS Sistemine Bildirilip bildirmeyeceğinin belirlendiği alandır.