ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Posta Kullanımı İçin Yetkilendirme

E-posta kullanımında, kullanıcıları yetkilendirmek için;

1- Genel Perspektif perspektifinden, "Sistem Yönetimine" geçiş yapılır.

2- Yetkilendirme yapılacak olan "Yetki Paketleri" açılır.

3- Nesneler sekmesinden "Ekip Yönetimi" seçilir.

 

Posta dizini: Kullanıcıların e-posta perspektifinde yeni dizinler oluşturmasına olanak sağlar. Kullanıcılara yetki verildiği taktirde, "Gelen Kutusu" altına "A firması", "B Kişisi" gibi alt dizinler açılabilir.

Posta Hesabı: Yetkisi verildiği taktirde kullanıcılar e-posta hesaplarını kendileri ekleyebilirler. (Orkestra Hesabı, Hotmail, Gmail, Yahoo v.b.)

Posta İmzası: Çalışanların e-postalarında kullanmaları için imza oluşturmasına, düzenlemesine olanak sağlar.

Posta Kategorisi: Firma, İlgili Kişi ve dosyalama sisteminde bulunan "İşlem ve Sektör Kategorileri" gibi gelen ve giden e-postalarını kategorilendirmek üzere yeni kategoriler ekleme, silme, seçebilme yetkisidir. Burada oluşturulan kategoriler tüm çalışanların görebileceği kategorilerdir. Sistem yöneticisinin belirli kategoriler oluşturması, diğer çalışanların sadece seçebilmesi önerilir.

Posta Mesajı: Kullanıcıların "Yeni e-posta" oluşturması için verilmesi gereken yetkidir. Yetki verilmezse kullanıcılar posta mesajı oluşturamazlar.

 

e-Posta Hesabı Yetkilendirme

e-posta Hesabı nesnesinde kullanıcılara "Tüm Yetkileri (Yeni, Güncelleme, İnceleme, Silme)" vermeniz durumunda;

1- Kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilirler.

2- Hesaplarda Ekleme - Çıkarma işlemi yapabilrler.

Yetkilendirmede doğru olan ise her kullancının kendine ait tanımlanan e-posta hesabını görmesidir. Bunun için yapılması gereken şey ise "Kayıt atamalarını" kullanmaktır.

 

Kayıt ataması yapmak için;

1- Kullanıcıların yetkilendirildiği yetki paketini açınız.

2- Nesne listesinden "Posta Hesabına" çift tıklayarak detaylarını açınız.

3- Posta hesabı kartında "Kayıt atamaları" sekmesine geçiş yapınız.

4- Ekranda bulunan "Alan seçimini Değiştir" linkine tıklayınız.

 

5- Açılan ekrandan "Bağlı Kullanıcıyı" çift tıklayarak ekrandaki sağ sutuna taşıyınız ve "Tamam" butonuna tıklayınız.
 

6- Bağlı Kullanıcı alanına "Sisteme Girmiş Kullanıcı" değerini seçiniz.

7- Atama filtresi sekmesi üstüne bulunan "Seçimi Atanmış Kyaıtlarla sınırlandır" ve "Listeyi atanmış kayıtlarla sınırlandır" kutucuklarını da işaretleyiniz.

 

8- Böylece her kullanıcı sisteme giriş yaptığında sadece kendisi ile ilişkilendirilmiş e-posta hesaplarını listeleyebilecektir.