ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Siparişi: Detaylar

Raporlama Döviz Kuru: Firmanıza ait varsayılan döviz türüne ait kur bilgilerinin yazdığı alandır.

Kur Değeri Güncelleme: Satır bazında ya da Fiş Bazında kur değeri güncellemesinin seçilebileceği alandır. Satır bazında seçildiğinde satırda kur güncellemesi yapıldığında diğer satırları etkilemez. Fakat fiş bazında seçildiğinde satırdaki herhangi bir üründe kur güncellemesi yapıldığında tüm satırlardaki kur bilgileri değişir.

Fiyat Güncelleme: Otomatik Uygulansın, Fiyat Kartı Uygulansın, Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun, Hiç Uygulanmasın seçeneklerinin seçilebileceği alandır.

Otomatik Uygulansın seçili olduğunda satırlarda miktarda, satır öğesinde vs. herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyat otomatik olarak Fiyat kartındaki birim fiyat ile değişir.

Fiyat Kartı Uygulansın seçili olduğunda sadece satıra ilk seçim yapıldığında seçilen ürünün fiyat kartını uygular sonraki değişiklikleri fiyat kartındaki birim fiyat ile güncellemez.

Fiyat Bilgileri Değiştiğinde Sorsun seçeneği seçildiğinde yine fişte herhangi bir değişiklik yapıldığında birim fiyatı fiyat kartındaki birim fiyat ile değiştirmeden “Satır İçin Fiyat Kartı Bulundu Güncellensin mi? İşleme Devam Edilsin mi?” şeklinde önce sorar.

Hiç Uygulanmasın seçeneği seçildiğinde birim fiyata ne yazılırsa o fiyat kalır. Fiyatta herhangi bir güncelleme yapmaz.

Vergi Hesaplama: Vergi hesaplama alanlarında ek vergiler ve KDV alanının hesaplanma yönteminin seçilebileceği alandır. KDV Hariç, KDV Dahil, KDV Muaf, KDV İhracat, Vergiler Dahil ve Vergiler Hariç şeklinde hesaplama yapılabilir.

Cari İşlem: Cari hesapla ilgili herhangi bir parasal işlemimiz olduysa “Ön Ödemeli” seçeneğini seçerek ya da parasal işlemimiz yoksa “Oluşturma” seçeneğini seçerek finansal işlem fişi oluşup oluşmayacağını belirleyebiliriz.

Cari İşlem Fişi: Cari işlem alanında “Ön Ödemeli” seçeneği seçildiğinde “Finansal İşlem Fişi” oluşur. Oluşan finansal işlem fişine bu alandan ulaşabiliriz.

Sevk Durumu: Siparişin irsaliyesi oluşturulmadan önce Sevk Durumu “Bekliyor” olarak görünür. İrsaliye oluştuktan sonra “Tamamlandı” olarak değişir.

Fatura Durumu: Siparişin faturası oluşturulmadan önce Sevk Durumu “Bekliyor” olarak görünür. İrsaliye oluştuktan sonra “Tamamlandı” olarak değişir.

Risk Yönetimi: Cari Hesaplarda bulunan risk yönetimi alanına etki edip etmeyeceği konusunda seçim yapabileceğimiz alandır. “İşlem Yapma” seçeneği seçildiğinde “Cari Hesap Risk Yönetimini” etkilemez ve bu konuda herhangi bir hata ya da uyarı vermez. “Risk Toplamı Güncellenecek” seçili olduğunda cari hesaplardaki risk yönetimini baz alarak gerekli uyarı ve hata varsa verir ve risk rakamlarını günceller.

Hesap Planı: Resmi ve resmi olmayan hesap planı takibimiz varsa bu seçimlerimizin her iki hesap planına ya da sadece seçtiğimiz hesap planına yansıması için seçim yapacağımız alandır. Örneğin Hesap Planı 1 seçildiğinde sadece resmi hesap planına yansır. Hesap Planı 2 seçildiğinde resmi olmayan hesap planına yansır. Hesap Planı 1 ve 2 seçildiğinde her iki hesap planına da yansır.

İşlem Durumu: Beklemede, Kabul ya da Ret seçeneklerinin işlem durumu olarak seçilebileceği alandır.