ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Siparişinden Satınalma Siparişi Oluşturma

Oluşturmuş olduğunuz satış siparişini, satınalma siparişine aktarabilirsiniz. Bu sayede size gelen satış siparişindeki ürünlerine göre satınalma siparişi oluşturma kolaylığı sağlamaktadır. 

Satış siparişini satınalma şiparişine aktarmak için;

1- Satış sipariş nesensine gidilir. Satırda ilgili sipariş seçili hale getirilir, işlemlerden "Satınalma Siparişi Oluştur" seçilir. 

2- Satınalma Siparişi Oluştur seçimi yapıldığında satış siparişini kopyalama işlemi yaparak Satınalama Siparişi oluşturmaktadır. 

3- Fiş üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak satınalma şiparişi kaydedilir. Satınalma Siparişi Nesnesi üzerinden kontrol edildiğinde satınalma siparişinizi görüntüleyebilirsiniz.

 

 

Satış siparişinden satınalma şiparişine aktarım işlemleri için bilgilendirmeler;

» Satınalma siparişinizde ürün/hizmet kartınızında yer alan varsayılan alış fiyatlarınızın gelmesi için "Hesaplama" işlemlerinden "Fiyat Kartlarını Yeniden Uygula" seçimini yapmanız yeterli olacaktır. 

Örnekte görmüş olduğunuz ürün/hizmet kartının varsayılan alış ve varsayılan satış fiyatları bulunmaktadır. Satınalma siparişimde varsayılan alış fiyatını getireceğiz. 

Satınalma siparişimde Fiyat Kartlarını Yeniden Uygula işlemi yapıldığında birim fiyatım 10 iken 5 oldu. 

» Ürün/Hizmet kartı veya Cari Hesap üzerinde Fiyat kartı tanımlanmış olabilir. 

- Satış siparişinden satınalma sipariş aktarım işleminde cari hesap fiş üzerine gelmemektedir. Satınalam siparişinde cari hesap seçimi yapar yapmaz fiyat kartı uygulanacaktır. 

- Ürün/Hizmet kartı üzerinde alış için fiyat kartı uygulandı ise yukarda yapmış olduğumuz gibi "Hesaplama" işlemlerinden "Fiyat Kartlarını Yeniden Uygula" seçimini yapmanız yeterli olacaktır. 

» Satış siparişi üzerinde girmiş olduğunuz indirim ve masraflar bazı durumlar aktarılıp bazı durumlarda aktarılmamaktadır. 

- Satır üzerinde indirim ve masraf girilmiş ise satır kopyalandığı için aktarılacaktır.  Örnekte görüldüğü üzer satırda yer alan indirim ve masraf satınalma siparişine aktarılmıştır.

- İndirim ve masraf satır olarak girilir ise aktarılmayacaktır.  Örnekte görüldüğü üzer satırda yer alan indirim ve masraf satınalma siparişine aktarılmamıştır.

» Satış siparişi üzerinde girilmiş olan ödeme planı satınalma siparişine gelmeyecektir. Cari hesap üzerinde ödeme planı tanımlı ise satıanlama siparişinde cari hesap seçimi yapılır yazpılmaz ödeme planı otomatik gelecektir. 

» Parçalı aktarım işlemi için satınalma siparişi oluşturulduktan sonra fiş üzerinde ekleme ve çıkarma işlemleri ile parçalı aktarımı manuel takip edilmektedir.