ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL Server İşlemleri

1) Serverda Orkestra Veritabanı Açılması

Veritabanı oluşturma işlemi.

Logo veri tabanından “PAHT” kopyalanır ve Orkestra için yeni açılacak veritabanının “PATH”ine kopyalanır.
Burası veritabanlarının yedeklerinin nereye alınacağının belirlendiği yerdir.

Logo veritabanı yedeğiyle beraber orkestranınki de alınmış olur.

Yeni Database Açma

 

2) Configure Ayarları

Configure Ayarları

Logo Kullanıcısı: “logo” (hata verirse yazılmayabilir)
Logo Şifre: “logo” (hata verirse yazılmayabilir)

Veri Tabanı Kullanıcısı: sa Kullanıcısı
Veritabanı Şifre: sa şifresi (şifre bilinmiyor ya da vermek istemiyorsa yeni bir YETKİLİ kullanıcı oluşturulmalıdır)
Sunucu Adı: Serverın ip adresi, yoksa server adı. (Server adı yeni bağlantı kurulduğunda otomatik geliyor. Oradan kopyalanabilir)
Veri Tabanı Adı: Logonun Kullandığı SQL veritabanı adı.
(Bilinmiyorsa LOGO SYS’ye giriş yapılır. “Yönetim” menüsünden “Veri tabanı Lisans sunucu” menüsünden öğrenilebilir. Ya da Logo açıksa “sağ alt köşede” yazar)

Veri Tabanı Kullanıcısı: Üsttekiyle aynı.
Veritabanı Şifre: Üsttekiyle aynı.
Sunucu Adı: Üsttekiyle aynı.
Veri Tabanı Adı: Orkestranın Kullanacağı SQL veritabanı adı.

 

2.1) Yeni Kullanıcı Açılması

Serverda sa kullanıcısının şifresi bilinmiyorsa yeni bir kullanıcı açılır.
Kullanıcı Adı: orkestra
Şifre: orkestragt2344

Yapılacak ayarların ekran görüntüsü aşağıdadır.

Yeni Kullanıcı Açma

 

2.2) 1433 Port Açılması

Configure dosyasına bilgiler girildikten sonra 1433 port hatası verebilir. Bu durumda yeni port açılması gerekir. Port açma işlemini öncelikle bayiler ve bilgi işlem birimi yapmalıdır.

“SQL Server Configure Manager” çalıştırılır. Resimdeki ayarlar yapılır.

IP Addresses sekmesindeki listede sunucunun IP adresi yazmayabilir. Bu durumda IP adresi eklenip 1433 nolu port eklenmelidir. Eğer 1433 nolu port dışında başka bir port açılmışsa bunu configure ayarlarında mutlaka belirmelisiniz.

Örn: 192.168.1.200:1445 gibi…

1433 Port Açma