ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Konaklama Vergisi Faturası Nasıl Kesilir?

Yeni düzenleme ile zorunlu olan Konaklama Vergisi e-Fatura veya e-Arşiv fatura olarak nasıl kesilmeli?

2022 Yılı itibari ile normal satış ve %8 KDV ile kesilen otel faturalarına Konaklama Vergisi 2023 itibari ile zorunlu hale geldi.

Logoda oluşturacağınız faturanızda Hizmet kartı ya da stok kartı içerisinde bulunan Ek Vergi Kodu alanında oran kısmına 2 yazıp KDV Hayır seçimi yapılmalı ve Evrensel Kodu 0059 Konaklama Vergisi seçilmelidir.

Fatura içerisinde tanımlanmış olan stok/hizmet kart seçimi yapıldığında konaklama vergisi tutarı satırda ve alt toplamlar alanında özel vergi olarak görünecektir. 

Orkestra programınızda Logo Tanımları/Ek Vergiler sekmesinde bulunan (logoda eklediğiniz konaklama vergisi) KONAKLAMA VERGİSİ seçeneğini çift tıklayarak açalım.

Evrensel Kod: 0059: KONAKLAMA VERGİSİ

KDV Matrahını Etkiler: Hayır

E-fatura / E-arşiv ekran görüntüsünde ise özel vergi alanından 0059 kodlu Konaklama Vergisinin seçilmesi durumunda kalem satırında ve fatura alt toplamlar alanında aşağıda belirtilen örnekte olduğu gibi görünmesi sağlanmıştır.

Örnek: Otel işleten (A) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak 7/2/2023 tarihinde müşteriye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç) :   5.000 TL

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (5.000 TL x 0,02=):100 TL

KDV Matrahı: 5.000 TL

Hesaplanan KDV Tutarı (5.000 TL x 0,08=):400 TL

GENEL TOPLAM: 5.500 TL