ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler elektronik ortamda veya posta yoluyla başvuru yapabilmektedir.

Posta Yoluyla Başvuru Yapmak isteyen mükelleflerin başvuru belgelerini;

"Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) - Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.

E-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru

Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-Fatura başvuru bağlantısına tıklayarak gerekli formları doldurup onaylamaları gerekmektedir. E-Fatura ve e-Defter uygulamasında kullanılacak olan Mali Mühür Sertifikasına başvurmak için, www.efatura.gov.tr adresinden başvuru bağlantısına ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine tıklanır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu adres üzerinden sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurulabilir. E-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

Başvuru için TÜBİTAK-KamuSM tarafından üretilen mali mühür sertifikası ve şifresi kullanıcıya teslim edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde bu adreslerden mali mühürle başvuru yapılamayacaktır. Elektronik fatura başvuru formu ile ilgili bilgilere bir sonraki başlıkta yer verilmiştir.

a) Mükellefler Bilgileri

** - Bu alanlardan biri mutlaka dolu olmalıdır.
*- Bu alanlar mutlaka dolu olmalıdır.

Yararlanma Yöntemi: Mükellefler e-Fatura Uygulamasından aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçerek yararlanabilirler.

  1. Portal (Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal)
  2. Entegrasyon (Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu)
  3. Özel Entegrasyon

Söz konusu yöntemlere ilişkin detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

VKN/TCKN: Başvurusu yapılan firmanın vergi kimlik numarası (VKN) girilecektir. Gerçek kişiler için TCKN alanına başvuru sahibinin TC kimlik numarası (TCKN) girilecektir. Yazılan VKN'nin geçerliliği için check-digit kontrolü ve diğer bir takım kontroller yapılmaktadır.

Bu kontrollerden başarılı bir şekilde geçilirse formun aşağısında bulunan “Kaydet” düğmesi aktif hâle gelecektir. Girilen vergi kimlik numarası ya da T.C kimlik numarası herhangi bir kontrole takılırsa, kullanıcıya bir uyarı verilecek, “Kaydet” düğmesi pasif kalacak ve başvuru işlemine devam edilmeyecektir.

b) Şirket Sorumlusu Bilgileri

Bu alanlara başvuruyu onaylayan şirket yetkilisinin bilgileri yazılmalıdır. Form eksiz ve hatasız doldurulup “Kaydet” düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki şekildeki gibi Kart Giriş ekranı gelecektir:

Hâlihazırda mali mührünü aktif olarak kullanmakta olan mükelleflerin Tanımlı Kartlar alanında Java appleti çalıştığı andan itibaren AKISKART otomatik olarak gelecektir. İlk kez mali mühür kullanılacaksa önce mali mührün sürücülerinin düzgün şekilde yüklenildiğinden emin olunması gerekmektedir. Sonrasında Kart Giriş ekranında Tanımla düğmesine basılır ve aşağıdaki Kart Tanımlama ekranı gelir:

Bu ekrandan kütüphane dosyasını bulmak için Seç düğmesine tıklanır.

Açılan pencereden “akisp11.dll” (genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır) dosyası seçilir. Kart dosyası Kütüphane Dosyası alanına aktarıldıktan sonra Kart Tanımlama ekranının Kart Adı alanına bir isim yazılır. Kart ismi olarak 6 karakteri geçmeyen ve Türkçe karakter ve boşluk içermeyen bir isim (AKISKART, akiskart vb.) girilmelidir.

Ekle düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.

Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra kart giriş ekranında tanımlı kartlardan tanımlamış olduğunuz kart ismi seçilir ve kart şifresi girilir:

Sonra Giriş düğmesine tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde Sertifika Bilgileri Kart Giriş ekranına yüklenecektir:

Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala düğmesine tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. Gelir İdaresi Başkanlığı İşlem Başarılı onay mesajı ve dosya evrak numarası ile dönüş yapacaktır. Ayrıca oluşturulan başvuru formunun imzalı pdf hali ve diğer ek bilgiler Şirket Sorumlusu Bilgileri kısmında belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Herhangi bir teknik ya da mevzuatsal hata oluşursa onay mesajı yerine hata mesajı ve açıklaması ile bilgilendirme yapılacaktır. Form eksiksiz doldurulduktan sonra "Kaydet" düğmesine basılmalıdır.

Önemli Not: Tüm bu uygulamaların çalışabilmesi için tarayıcınızdan java applet uygulamalarının çalışmasına izin vermeniz gerekmektedir.

 

Portal Yöntemi Elektronik Başvurusu

Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

Özel Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

Özel Entegratörlük Başvurusu

Elektronik Mali Mühür Başvurusunda Bulunamayan Kullanıcılar İçin Başvuru

Portal Yöntemi Kâğıt Başvurusu

Entegrasyon Yöntemi Kâğıt Başvurusu