ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Mali Mühüre Nasıl Başvulur? Mali Mühür Başvuru Süreci

1.Başvuru Süreci

 1. Mali Mühür Sertifikası ve e-Fatura Uygulamasına başvurmak için, www.gib.gov.tr adresinden başvuru linkine tıklanır ya da mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda hem e-Fatura hem de Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız.
 2. e-Defter uygulamasında kullanılacak Mali Mühür Sertifikasına başvurmak için, mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız. E-Defter Uygulama başvurusu ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır.
 3. Her iki başvuru yöntemi ile üretilen Mali Mühür Sertifikası aynı özelliklere sahip olup, her iki uygulamada da kullanılabilmektedir.
 • İmzalama yöntemi seçilir. Islak İmzalı Başvuru Formu ara yüzünün seçilmesi durumunda formun çıktısı alınır ve imza yetkilisi tarafından imzalanıp, imza sirküleri ile birlikte fiziki posta yoluyla Kamu SM’ye gönderilir.
 • Kurum imza yetkilisinin e-İmzası var ise başvuru formu elektronik imza ile imzalanır.
 • Ödeme VakıfBank Gebze Şubesi / IBAN TR 19 0001 5001 5800 7302 8234 68 numaralı TÜBİTAK-BİLGEM hesabına yapılır. Ödeme esnasında dekont açıklama alanına Başvuru Kodu yazılır. Yazmamanız durumunda, yaptığınız ödeme dikkate alınmayıp, sertifikanız üretilmeyecektir.
 • Talep edilen ürün ve hizmete uygun bedel, Kamu SM banka hesap numarasına yatırılır.
 • Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.

2.Üretim Süreci

2.1 - Akıllı Karta Sertifika Üretimi Başvuru sürecinden gelen talepler kayıt edilir. Sertifikalar üretilir ve akıllı kartlara yazılır.

2.2 - Donanım Güvenlik Modülüne (HSM) Sertifika Üretimi

a. Donanım güvenlik modülüne sertifika talebinde bulunacak kurumlar;

 • Donanımın temel ayarlarının yapılması
 • Erişim mekanizmasının ayarlanması
 • Anahtar üretiminin yapılması
 • Sertifika talebinin oluşturulması
 • Sertifikanın alınması ve donanıma yüklenmesi
 • Fonksiyonel testin yapılması

İşlemlerinin Kamu SM personeli gözetimi ve kontrolü altında yapılması hizmetini talep ederler. Bu işlemler kurum tarafından yapılacaktır. Kamu SM Personeli sadece gözetim ve kontrol işlemini yapacaktır.

b. Bir Kamu SM personeli, kurum ile belirlenen gün ve saatte donanım güvenlik modülünün bulunduğu adrese gönderilir.
c. Çalışma tamamlandıktan sonra hizmet gerçekleştirme tutanağı imzalanır. Tutanak iki nüsha olarak hazırlanarak biri kurumda, diğeri Kamu SM personelinde kalacak şekilde saklanır.

3. İptal Süreci İptal süreci, MÜS ve GÜS’ün aşağıda tanımlanan nedenlerden dolayı kullanıma kapatılması işlemidir. İptal edilen sertifika bir daha kullanıma açılamamaktadır.

 • Sertifikayı barındıran akıllı kartın kaybedilmesi,
   
 • Sertifikayı barındıran akıllı kartın çalınması,
   
 • GİB’in re’sen iptal talebinde bulunması,
   
 • Kamu SM’nin sertifikaların amacına uygun olarak kullanılmadığını tespit etmesi,durumunda sertifika iptal edilir.
   

Kurum, sertifika iptali için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler- Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, Sertifikamı İptal Et butonunu tıklar.

4.Teslim Süreci Sertifika, üretimi tamamlandıktan sonra, iletişim adresine gönderilir.

4.1 Sertifika Teslim Süreci Sertifika teslimi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir:

a.Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır.

b.Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir.

c.Akıllı Kart Okuyucu ve fatura ile birlikte paketlenir.

d.Paket imza yetkilisine kurye aracılığı ile iletilir.

e.İmza yetkilisinin herhangi bir nedenden dolayı (işten ayrılması, adreste bulunamaması, vefat etmesi vb.) teslim alamaması durumunda vekalet verilen başka birine teslim edilebilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir.

5. Pin İşlemleri

2013 Ağustos tarihinden itibaren üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında firmalar, Sertifika PİN işlemleri için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler –Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, PİN/PUK bilgisi butonuna tıklar.

2013 Ağustos tarihinden önce üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında PİN/PUK bilgisi, ilgili firmaya Parola Zarfı ile gönderilmiştir. Parola zarfının sorumluluğu tamamen ilgili firmaya aittir. Kayıp olması ya da PIN kodunun değiştirilmesi ve hatırlanmaması gibi durumlarda Kamu SM sorumlu tutulamaz.

6. Bilgi Güncelleme Süreci Mali mühür sertifikası almış olan kurum ve mükelleflerin, telefon ve eposta gibi bilgileri www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler- Mali Mühür İşlemleri menüsünden giriş yapılarak, bilgi güncelleme butonu ile güncellenebilir. Kurumun Vergi Numarası ya da ünvanının değişmesi durumunda başvuru süreci maddeleri tekrarlanır.

NOT:Online başvuru yapılamaması durumunda, E-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ve FORM-001-008 Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'ni doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir, manüel işlemler tamamlandıktan sonra, tüzel kişiler FORM-001-002 Elektronik Mali Mühür Sipariş Formu'nu gerçek kişiler FORM-001-014 Gerçek Kişi Elektronik Mali Mühür Sipariş Formu'nu doldurularak dekont ve imza sirküleri ile birlikte Kamu SM’ye gönderilerek başvuru süreci tamamlanır.

7- Ücret İadesi İşlemleri Kamu SM hatası dışında, üretilen hiçbir Elektronik Mali Mühür Sertifika ücreti iade edilmez.