ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logo Faturasının Durumunu Öneriden, Gerçeğe Çevirme vb. İşlemler

Logo Fatura Bağlantısı


Gelen Faturalar listesinde, e-faturalarınızdan hangilerinin muhasebe programına işlenip işlenmediğini takip edebilirsiniz. Hangi faturaların işlenip, işlenmediğini takip etmek için;

  • Gelen Faturalar listesini çift tıklayarak açınız.
  • Kolonlardan "Bağlantı" alanını kontrol ediniz.
  • Bağlantı: Evet olan faturalar muhasebe programına işlenmiş olan faturalardır.
  • Bağlantı: Hayır olan faturalar henüz muhasebe programına işlenmemiş olan faturalardır.

İlgili Logo Faturası


Henüz muhasebe programına işlenmemiş bir e-faturayı ( Bağlantısı : HAYIR ) çift tıklayarak açtıp "İlgili Logo Faturası" sekmesine geçiş yaptığınızda ekranın boş olduğunu göreceksiniz.

Eğer gelen e-faturayı Manuel olarak muhasebe programınıza doğru olarak işlemişseniz, otomaik olarak faturanız Logo'daki faturanızla ilişkilendircektir. ve Bağlantısı "EVET" olarak değişecektir.

Eğer fatura numarası ve tarihi gibi bilgileri doğru yazmadan muhasebe programıan işlemişseniz ilişkilendirme otomatik olarak yapılmaz. Bu durumda işlemi manuel yapmanız gerekmektedir.

Gelen e-faturayı manuel ilşkilendirmek için;

  • İlişkilendirilecek olan faturayı çift tıklayarak açınız.
  • "İlgili Logo Faturası" sekmesine geçiş yapınız.
  • "İlşkilendirilecek Faturayı Seç" butonuna tıklayınız.

(1. Sekme) Listeden Seçim: Bu sekmede açılan listede tüm carilere ait satın alma ve alınan hizmet faturaları listelenecektir.

(2. Sekme) VKN :  İşlem Yapılan Faturanın Carisine ait Satınalma ve alınan hizmet faturaları listenir. 

(3. Sekme) Tüm Faturalar: Bu sekmede açılan listede tüm carilerin faturaları listelenecektir.

(4. Sekme) VKN Tüm Faturalar : İşlem Yapılan Faturanın Carisine ait faturalar listenir.

Logo Faturası Detayları


Eğer gelen e-faturanızı muhasebe programına işlemişseniz, ilgili faturayı çift tıklayıp açtığınızda Logodaki fatura detaylarını görmeniz gerekmektedir.

Fatura Numarası: Fatura numarasının gösterildiği alandır.

Cari Hesap: Faturanın ilgili olduğu Cari hesabın gösterildiği alandır.

Tarih: Fatura tarihinin gösterildiği alandır.

Fatura Tipi: Görüntülenen faturanın, tipinin gösterilidği alandır. (Toptan Satış, Satınalma Faturaları vb.)

Muhasebeleştirildi: Faturanın muhasebeleştirildiği yada yapılmadığı bilgisinin gösterildiği alandır.

İptal Edildi: Üzerinde işlem yapılan faturanın "Geçerli" yada "İptal" bilgisinin gösterildiği alandır.

Logo Faturasını Güncelle


Eğer bazı işlemelri

E-Fatura İşareti: İlgili faturayı e-Fatura olarak işaretlemenize yada e-Fatura olarak işaretlenen faturanın işaretini kaldırmanıza olanak sağlar.

Kayıt Durumu Gerçek : Logoya aktarılan fatura üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz.

Kayıt Durumu Öneri : “Öneri” durumunda kaydedilen fatura değiştirilemez, muhasebeleştirielemez, iade edilemez.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Buraya yazılan yetki kodu, ilgili logo faturasına da eklenecektir.

Özel Kodu: Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Buraya yazılan yetki kodu, ilgili logo faturasına da eklenecektir.

Fatura Durumu Geçerli : İptal edilmiş faturaların tekrar geçerli hale getirilmesi için kullanılmaktadır.

Fatura Durumu İptal  : Üzerinde işlem yapılan faturanın "İptal" edilmesi kullanılmaktadır.

Muhasebeleştirme: