ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç Kayıtları

Süreç Kayıtları, Orkestra içerisinde çalıştırılan tüm süreçlerin listelendiği ekrandır. Kayıt listesinde; Sürecin durumu, başlangıç ve bitiş tarihleri yer almaktadır.

Devam Eden yada Tamamlanmış süreç kayıtlarına ait detayları ilgili süreci kartını açarak görüntüleyebilirsiniz.

Tüm Görevler

Tüm Görevler kayıt listesinde; süreç içerisinde tamamlanmış yada devam eden görevlerin listesine ulaşabilirsiniz.

Süreç Adımları Tarihçesi

Detaylarını açtığınız süreç içerisinde, her bir süreç adımının giriş çıkış listesine ulaşabilirsiniz. Her adımın bir giriş ve çıkış kaydı olmak zorundadır.

Süreç Değişkenleri Tarihçesi

İlgili süreçte kullanılan değişkenlere hangi değerlerin seçildiği bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde, Firma isimli değişkene Orkestra; personel isimli değişkene Aysel Personel Müdürü; Gelen_Evrak isimli değişkene 2013/04/30.0000001 isimli kayıtlar seçilmiştir.

Süreç Bilgi Kayıtları

Süreç adımlarına eklenen "Zaman Sınırlayıcı" ile "Üst Merciye Taşınan" görevler ve "Onay Süreç Adımı" ile nesne içeriği saklanan kayıtların "Kabul" yada "Ret" durum bilgileri burada yer almaktadır.

"Üst Merci Ataması Nasıl Yapılır?" hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Onay süreç adımında onaylanan nesnenin içeriğinin saklanması hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Süreç İz Kayıtları

Süreç adımında yanlış yapılan tercihlerden dolayı oluşan aksaklıklar, Süreç iz kayıtlarında listelenmektedir.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde kullanılmayan bir personel kaydı seçilmiş olup, bundan dolayı oluşan hata " Süreç İz Kayıtlardında" listelenmiştir.

Süreç İçerik Dosyaları

Süreç içerisinde seçilen ve çalıştırılan rapor dosyaları burada listelenir.

Süreç Başlat

Oluşturulan süreçler, Süreç tanımları içerisinden başlatılabildiği gibi "Süreç Kayıtlarından" da başlatılabilmektedir.

Yetkili kullanıcılar, süreç kayıtları ekranından da süreci başlatabilirler. Süreç kayıtları ekranından, ilgili süreci başlatabilmek için sürecin "Yayınla" değerinin "Devreye Alınmış" olarak 1 kere yayınlanmış olması gerekmektedir.

Diğer yayınlama tipinde yayınlanmış süreçler buradan çalıştırılamaz.