ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç Yönetiminde Betik Yazımı

Süreç Yönetiminde kullanıcıların ihtiyacı olan "Betik Kodları" aşağıda listelenmiştir. Kodları inceleyerek kendi süreçlerinize uyarlayınız.

Betik Hakkında Daha Detaylı Bilgiye Buraya Tıklayak Ulaşabilirsiniz.
  

 

 

E-Posta Göndermek İçin Yazılacak Kod

Kullanıcı Formuna Eklenen Değişkenleri E-Postaya Eklemek

Seçim Listesinde, Seçilen Değeri Göstermek

Mantıksal Değişkenin Değerini Almak

E-Postada Dosya Göndermek İçin Yazılacak Kod

E-Postada Inline Dosya Gönderme

Metin Değişkeninden E-posta gönderilmesi

E-Posta Adresini Değişkenden Almak

Nesne İçeriğini Okumak

Ondalık Sayı Değerlerini Göstermek

Yazıları Biçimlendirmek

Değişkenlerin Ortalamasını Hesaplamak

Değişken Değerlerinin Farkını Almak

Süreçten Oluşturulan Görevin, Açıklamasının Değiştirilmesi

Değişkene Seçilen Nesnelerin (Kayıt Durumu, Onay Durumu, Cinsiyet vb) Bilgilerinin Betikte Yazılması

Süreçte Eklenen Dosyaların Bağlantılar/Eklentilerde Gösterilmesi

Görevi Atayan Personelin Değiştirilmesi

Timer Kod, Görev Zamanından Belirli Bir Süre Önce Yada Sonra Başka Bir Görevin Oluşması

Görev İçerisindeki Değerlerin, Süreçteki Değişken Değerleri ile Değiştirilmesi

Timer, Betik Kodları

Görevin Başlangıç ve Bitiş Zamanının Değiştirilmesi