ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görevi Atayan Personelin Değiştirilmesi

Süreçte oluşturulan görevler sahiplerine,  Süreç Yöneticisi tarafından gönderilir. Oysaki bir görev, görevi tamamlayan personel tarafından diğer personele atanır.

Not: 366 Görevi atayacak olan personelin kayıt numarasıdır.Aşağıda kullanılacak örnek kod yazılmıştır. Bu örnek kod ilgili görev adımının "Görev Şablonu" alanına yazılmalıdır.
 

OBJECT personel = ProcessUtil.read( typeof(Personnel) ,366);
task.setAssigner(personel);