ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreçte Eklenen Dosyaların Bağlantılar/Eklentilerde Gösterilmesi

Süreç içerisinde eklenen dosyaların,"Bağlantılar/Eklentilerde" görünmesi için aşağıdaki kod yazılmalıdır.

$V{dosya} : Süreç içerisinde tanımlanan değişkendir. $V{dosya.reference}= Eklenen dosyanın Kayıt Numarasını almanız demektir.

 

OBJECT file = ProcessUtil.getFile($V{dosya.reference});
 
ProcessUtil.addAttachment(task, "Sipariş", file);
 


Yukarıdaki kodun yazılması sonucu gelen görevde, seçilen dosya aşağıdaki gibi gösterilmektedir.