ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görevin Başlangıç ve Bitiş Zamanının Değiştirilmesi

Aşağıdaki örnek kodlar, süreç içerisindeki görev adımlarının "Görev Şablonu" sekmesine yazılması gerekmektedir.

Süreçten oluşan görevlerin başlangıç ve bitiş zamanları oluşturulan değişkenlerden direkt alınabildiği gibi, seçilen değişken zamanına ek bir zaman verilerekte çalıştırılabilir.

Ay

Sürecin Başlangıç yada Bitiş Zamanını Ay Bazında ötelemek için kullanılacak olan kod aşağıdaki gibidir. Negatif Değer Yazılmasında durumunda, tarih geriye doğru götürülür.

Şu anki tarihten 1 ay sonrası, görevin başlangıç zamanı olarak değiştirilecektir.

DATE baslangicZamani = DateUtil.now();
Object zamanEkle = DateUtil.addMonths(baslangicZamani,1);
task.setStartDate(zamanEkle);
 
 

Hafta

Sürecin Başlangıç yada Bitiş Zamanını Ay Bazında ötelemek için kullanılacak olan kod aşağıdaki gibidir. Negatif Değer Yazılmasında durumunda, tarih geriye doğru götürülür.

Aşağıdaki örnek kodda görevin "Başlangıç Zamanı" 2 hafta ertelenmiştir.

DATE baslangicZamani = $V{baslangic};
Object zamanEkle = DateUtil.addWeeks(baslangicZamani,2);
task.setStartDate(zamanEkle);

Gün

Sürecin Başlangıç yada Bitiş Zamanını Gün Bazında ötelemek için kullanılacak olan kod aşağıdaki gibidir. Negatif Değer Yazılmasında durumunda, tarih geriye doğru götürülür.

DATE baslangicZamani = $V{baslangic};
Object zamanEkle = DateUtil.addDays(baslangicZamani,3);
task.setStartDate(zamanEkle);

Saat

Süreç içerisinde baslangic isimli bir değişken tanımlanmıştır. bu değişken "baslangicZamani" isimli diğer değişkene eşitlenmiştir.

Sonrasında zamanEkle isimli bir değişken daha tanımlanmış ve "addHours" komutu ile beraber süreç içerisinde tanımlanan $V{baslangic} değişkenin zamanına 4 saat eklenmesi istenmiştir.

Örneğin süreç içerisinde $V{baslangic} değişkeninin değeri 20.01.2014 10:00 olarak tanımlanmış olsun. Biz bu değişkene tanımlanan saatten 4 saat sonrasını, görevin başlangıç zamanı olarak kayıt edilmesini istersek aşağıdaki kodu kullanmalıyız.

DATE baslangicZamani = $V{baslangic};
Object zamanEkle = DateUtil.addHours($V{baslangicZamani},4);
task.setStartDate(zamanEkle);

Aşağıdaki kodda ise bitisZamani isimli bir değişken tanımlanmış ve bu şimdiki zamana eşitlenmiştir.

Görevin bitiş zamanı şu an değil, şu ana8 saat eklenmiş olarak değiştirilecektir.

DATE bitisZamani = DateUtil.now();
Object zamanEklee = DateUtil.addHours(bitisZamani,8);
task.setEndDate(zamanEklee);