ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Değişkenlerin Ortalamasını Hesaplamak

Orkestra'da süreç tasarımınız içerisinde girilen belirli değerlerin ortalamasını almak ve başka bir süreç adımında bu değeri göstermek isteyebilirsiniz. Ortalama almak için yapmanız gerekenler;

1- İlk adım olarak ortalamasını alacağınız değerlerin bulunduğu bir görev oluşturunuz. (Ortalamasını alacağınız değerlerin süreçlerin farklı farklı adımlarında da olabilir)

2- Ortalama alacağınız değişkenlerin tipi "Tam sayı" yada "Ondalık Sayı" olmalıdır.

3- Örnek olarak hazırlanan süreç adımı aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir.

4- Oluşturulan süreç adımının, görev olarak gelmiş hali ise aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir.

5- Sürecin farklı adımlarında yada tek bir adımında eklenen değişkenlerin ortalamasını hesaplamak için yeni bir göreve ihtiyaç vardır.

6- Sürecinize yeni bir görev ekleyin ve "İşlemTipi" olarak Betik Adımı seçiniz.

7- İlgili görevin işlem Özellikleri alanına aşağıdaki gibi basit bir kod yazılabilir. ($V{ortalama}, $V{deger1}, $V{deger2}, $V{deger3} süreç özelliklerinde tanımlanmış tam sayı tipinde değişkenlerdir)


$V{ortalama} = ($V{deger1} + $V{deger2}+ $V{deger3})/3;

 

8- Bu yazılan kodla beraber dürecin aynı yada farklı adımlarında girilen değerlerin toplamları alınacaktır.
 

9- Alınan Ortalama değeri göstermek için sürece yeni bir görev adımı eklenmelidir.

10- Eklenecek yeni adım, bir önceki adımda oluşturulan "Betik adımından" sonra olmalıdır.