ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Posta Göndermek İçin Yazılacak Kod

Süreç İle İlgili betik yazmak için ProcessUtil komutu kullanılmalıdır.

E-Posta Göndermek İçin Yazılacak Kod

Süreç içerisinde e-posta göndermek için eklenen görevin "İşlem Tipi: Betik Adımı" olmalıdır.

mail bizim değişkene atadığımız isimdir. Siz farklı isimler kullanabilirsiniz. (eposta, mesaj, bilgi vb.)

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.send();


Süreç içerisinde "Sunucu Raporu" çalıştırmışsanız ve bu rapor içeriğini de maile eklemek isterseniz yukarıdaki koda aşağıdaki satırı da eklemelisiniz. (mail.send(); satırından önce) Kodda yazılı olan sunucu_raporu adı "Sunucu Rapor Çalıştırma" adımında rapor çıktısına verdiğiniz isimdir.

Detay için buraya bakabilirsiniz.

mail.addContent($V{sunucu_raporu},null);