ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Nesne İçeriğini Okumak

Süreç İle İlgili betik yazmak için ProcessUtil komutu kullanılmalıdır.

Süreç içerisinde bir nesnenin herhangi bir detayını okumak istiyorsanız aşağıdaki kod kullanılabilir.

Aşağıda "firma" isimli bir değişken tanımlanmıştır ve kayıt numarası 59 olan kayıt ile eşitlenmiştir.

NOT: Firma yerine istediğiniz bir isim kullanabilirsiniz, 59: içeriği okunacak firmanın, firmalar kayıt listesindeki kayıt numarasıdır.

"firma" isimli değişkenimiz eğer boş değilse; kayıt numarası 59 olan firma kaydının açıklamasını yazacak yoksa "Firma Ünvanı Okunamadı" değerini bize döndürecektir.

OBJECT firma= ProcessUtil.read(typeof(ContactFirm),59);
if (firma!=null)
{
    $V{firma_degeri}="Firma Ünvanı:"+firma.getContactInfo().getDisplayName();
}
else{
    $V{firma_degeri}="Firma Ünvanı Okunamadı";
}

 

$V{firma_degeri} süreç değişkenlerinde tanımlanan "Değer Tipi: Metin" olan bir değişkendir.

İçeriği Okunan Nesneler Nasıl Gösterilir
1- Kullanıcı Form Tanımı

Bir önceki betik adımında belirlediğiniz nesneye ait içeriği okumak için işlem yaptınız. İçeriği okunan bu nesnelerin değerlerini süreç içerisinde görmek isteyebilirisiniz. Okunan nesne içeriğini "Kullanıcı Form Tanımında" görebilirsiniz.

$V{firma_degeri} isimli değişkeni "Kullanıcı Form Tanımına" eklediğinizde bir önceki adımda okunan içerik bu formda gösterilecektir.

Oluşan görevde; eklenen firma tanımı aşağıdaki gibi gösterilecektir.

2- E-posta

Bir önceki süreç adımında belirlediğiniz nesneye ait içeriği okumak için işlem yaptınız. İçeriği okunan değerleri görmenin diğer bir yolu ise e-posta'dır.

Betik adımında aşağıdaki kodu yazarak  Gelen e-postada nesnenin detaylarını görebilirsiniz.

STRING tarih = DateUtil.format(new Date(),"dd-MM-yyyy");
Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.setFrom("aysel@gyazilim.com");
mail.addTo("ayselebrar@gmail.com");
mail.setSubject("Nesne İçeriği Okundu: "+tarih);
STRING nl = "\r\n
";
STRING mesaj = "";
mesaj = mesaj+ nl + "Zaman  : "+tarih;
mesaj = mesaj+ nl + "Okunan Firma Değeri: "+ $V{firma_degeri};
mail.setContentType("text/html");
mail.setText(mesaj);
mail.send();