ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Seçim Listesinde, Seçilen Değeri Göstermek

Süreç içerisinde kullanacağınız "Seçim Listeleri" için öncelikle değişken tanımlamanız gerekmektedir. Değişken tanımlamak için;

1- Süreç Özelliklerine tıklayınız.

2- Süreç Değişkenlerinden "Yeni" butonuna tıklayarak işlemlere devam ediniz.

3- Değişken "Değer Tipi" olarak listeden "Seçim" işaretleyiniz.

4- Değeri alanında ise simgesine tıklayarak değişkeninize ait değerleri yazınız ve kayıt ediniz.

Oluşturulan Seçim Listesi "Kullanıcı Form Tanımında" kullanılmaktadır. Kullanıcı Form Tanımında eklenen "Seçim Listesi" aşağıdaki gibi görünmektedir.

Seçim Listesinde, Seçilen Değeri Göstermek

Değişken olarak "Seçim" kullanmışsanız; form tanımı vb. yerde seçilen değerin e-postada gösterilmesini isterseniz aşağıdaki kod kullanılmaldıır. $V{departman} oluşturulan değişkenin adıdır. Tırnak içerisinde yazılan metin "Değişkenin adı" ile aynı oılmalıdır.

ProcessUtil.getVariableComboItem("departman",$V{departman});

 

Seçilen Değeri, E-postaya Eklemek İçin

OBJECT eposta = ProcessUtil.createMail();
eposta.setFrom("aysel@gtech.web.tr");
eposta.addTo("aysel@gtech.web.tr");
eposta.setSubject("Seçim Listesinin e-postada gönderilmesi");
STRING yenisatir    = "\r\n
";
STRING mesaj = "Kullanılan seçim listelerinde, seçilen değerler aşağıdaki gibidir.";
mesaj = mesaj + yenisatir + "İlgili Personel:" +$V{personel}.getFullName();
mesaj = mesaj + yenisatir + "Personelin Bağlı Olduğu Departman:"+ProcessUtil.getVariableComboItem("departman",$V{departman});
mesaj = mesaj + yenisatir + "İzin Kullanma Hakkı:"+ ProcessUtil.getVariableComboItem("izin",$V{izin});
mesaj = mesaj + yenisatir + "İzin Kullanma Hakkı:"+ ProcessUtil.getVariableComboItem("izin_hakki",$V{izin_hakki});
eposta.setContentType("text/html");
eposta.setText(mesaj);
eposta.send();