ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Yazıları Biçimlendirmek

Etiketler arasındaki boşlukları dikkate almayınız.

< b > < /b > yazıları kalın yazmak için kullanılır.

< i > < /i > yazıları italik yazmak için kullanılır.

< u > < /u > yazıları altı çizgili yazmak için kullanılır.

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("< b> abcd@alanadi.com.tr < /b>");
mail.setFrom("< i> abc@alanadi.com.tr < /i>");
mail.setSubject("< u>Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.< /u>");
mail.setText("MAIL İÇERIĞI BURAYA YAZILMALIDIR.");
mail.send();