ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ondalık Sayı Değerlerini Göstermek

Ondalık Sayı Değerlerini Göstermek

Ondalık sayı tipinde oluşturulan değişkenlerin değerlerini; göstermek için betik yazımında aşağıdaki kod kullanılmalıdır. $V{urun_fiyati} ondalık sayı tipinde oluşturulan değişkendir. Ondalık sayı gösterme biçimi ise #.00'dır.

Aşağıdaki kodun gösterim şekli "3,25 TL"olacaktır.

MathUtil.format($V{urun_fiyati},"#.00")+ "TL";

 

Ondalık Sayı tipinde oluşturulan değişkenlerin değerlerini e-postada göndermek için aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir.

OBJECT eposta = ProcessUtil.createMail();
eposta.setFrom("aysel@gtech.web.tr");
eposta.addTo("aysel@gtech.web.tr");
eposta.setSubject("Seçim Listesinin e-postada gönderilmesi");
STRING yenisatir    = "\r \n < /br>";
STRING mesaj = "Kullanılan seçim listelerinde, seçilen değerler aşağıdaki gibidir.";
mesaj = mesaj + yenisatir + "Ürün:" +$V{urun}.getDescription();
mesaj = mesaj + yenisatir + "Ürün Fiyatı:" + MathUtil.format($V{urun_fiyati},"#.00")+ "TL";
eposta.setContentType("text/html");
eposta.setText(mesaj);
eposta.send();