ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Postada Dosya Göndermek İçin Yazılacak Kod

E-Posta'da dosya gönderebilmek için öcelikle gönderilecek dosya değişkenlerinin tanımlanması gerekmektedir. Dosya değişkeni tanımlamak için;

1- Süreç Özelliklerine tıklanır.

2- Süreç Değişkenlerinden "Yeni" butonuna tıklanarak işlemelre devam edilir.

3- Değer Tipi: Veri Nesnesi  / Nesne Tipi: Dosya seçilmelidir. Ve kayıt işlemi tamamlanmalıdır.

Süreç değişkenlerine eklenen dosyalar, süreç başlarken yada süreç içerisinde kullanılabilir.

E-Postada Dosya Göndermek İçin Yazılacak Kod -1

Süreç İle İlgili betik yazmak için ProcessUtil komutu kullanılmalıdır.

Süreç içerisinde yetkililere bilgi amaçlı mail gönderilebilir. Bu mail ile beraber ek dosya gönderilmek istenirse aşağıdakine benzer bir kod yazılmalıdır.

$V{dosya} süreç değişkenlerinde tanımlanan "Veri Nesnesi"dir. Süreç değişkenlerine eklenen "dosya" süreç başlarken yada süreç içerisinde seçilmiş olabilir.

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.addFile(ProcessUtil.getFile($V{dosya}.getReference()));
mail.setContentType("text/html");
mail.send();


Birden fazla dosya eklemeye ihtiyaç duyarsanız, ihtiyacınız kadar değişken tanımlayabilir, ilgili satırı kopyalayarak ve değişkenleri değiştirerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.
 

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.addFile(ProcessUtil.getFile($V{dosya_01}.getReference()));
mail.addFile(ProcessUtil.getFile($V{dosya_02}.getReference()));
mail.addFile(ProcessUtil.getFile($V{dosya_03}.getReference()));
mail.send();

 

E-Postada Dosya Göndermek İçin Yazılacak Kod - 2

E-Postada gönderilecek dosya standart ise ve dosyanın kayıt numarası biliniyorsa aşağıdaki kod kullanılabilir.

Object iDosya = ProcessUtil.getFile(15173) parantez içerisinde yazan sayı; mailde göndereceğiniz dosyanın, dosyalama siteminde bulunan kayıt numarasıdır.

 

OBJECT  mail = PROCESSUTIL.createMail();
mail.setFrom("bilgi@gyazilim.com");
mail.addTo("destek@gyazilim.com");
STRING zamanStr = DATEUTIL.format(NEW DATE(),"yyyy-mm-dd hh:mm:ss");
mail.setSubject("Dosya Gönderme: "+zamanStr);
OBJECT iDosya = PROCESSUTIL.getFile(15173);
mail.addFile(iDosya);
mail.setContentType("text/html");
mail.send();
 

E-Postada Gönderilecek Dosyanın Adının Değiştirilmesi

Bu kod sayesinde Dosyalama Sisteminde seçtiğiniz dosya, oraya kayıtlı olan adıyla değil, sizin buraya yazdığınız isimle gönderilir.


Object dosyaAdi = mail.addFile(ProcessUtil.getFile($V{dosya_sec}.getReference()));
dosyaAdi.setName("Örnek Dosya.pdf");