ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Değişkene Seçilen Nesnelerin (Kayıt Durumu, Onay Durumu, Cinsiyet vb) Bilgilerinin Betikte Yazılması

Süreç içerisinde kullanılan nesnelerin bir çok özelliğini "Betik Adımında" yazdırabilirsiniz. Örneğin seçtiğiniz personelin kayıt durumu, onay durumu, cinsiyeti, Doğum İli, doğum tarihi, kan grubu v.b.

Ama bazı özellikleri direkt yazdırmamız mümkün değildir. Bundan dolayı betik adımına bir kaç satırlık daha kod yazmanız gerekecektir.

Ekstra kod yazmanız gerekenler alanlar, Kart üzerinde bulunan seçenek listeleridir. (Kayıt Durumu, Cinsiyet, Kan Grubu vb.)

Yukarıda belirtilen alanları betik adımında yazdırmak isterseniz kullanacağınız kod aşağıdaki gibidir.
 

String cinsiyet = "";
if ($V{personel.gender}==0)
{cinsiyet="Bilinmiyor";}
if ($V{personel.gender}==1)
{cinsiyet="Erkek";}
if ($V{personel.gender}==2)
{cinsiyet="Kadın";}

 

Oluşturduğunuz değişkeni mesaj içerisinde yine aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kullanabilirsiniz.

Süreç tasarımında sıra betik adımının çalışmasına geldiğinde, gelen mailin içeriği aşağıdaki gibi görünecektir.