ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görev İçerisindeki Değerlerin, Süreçteki Değişken Değerleri ile Değiştirilmesi

Süreç içerisinde bilgi girişi yapılan alanlar, görevde herhangi bir alana eşitlenmek istenebilir.Örneğin süreç başlerken eklenen "Başlangıç ve Bitiş Zamanı" atanan görevin başlangıç ve bitiş zamanı ile aynı olsun istenebilir.

Bu durumda yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

1- İşlem yapılacak "Süreç Tanımı" açılır.

2- Sürecin hangi adımında eşitlenme yapılmak isteniyorsa, görev adımı çift tıklanarak açılır.

3- "Görev Şablonu" sekmesine geçiş yapılır.

Açılan ekrandaki boş alana betik kodu yazılır.

Yapacağımız işlem görevi ilgilendirdiği için " task. " komutu ile işlemlere başlanmalıdır.

Sonrasında ise " Ctrl + Space" tuş kombinasyonu ile "set "değerleri çağrılır. Aşağıda örnek değerler verilmiştir.

Parantez içerisinde yeşil ile renklendirilen değişkenler, süreç içerisinde oluşturulan değişkenlerdir.

İhtiyacınız olan bilgiye aşağıdaki örnek kodlardan ulaşabilirsiniz.

Görev "İş Değerlendirme Raporu" İçin;

task.setEvaluationReport($V{is_yorum});


Görev "İş Tanımı" İçin;

task.setNotes($V{isin_aciklamasi});


Görev "Başlangıç Zamanı" İçin;

task.setStartDate($V{baslangic_tarihi});


Görev "Bitiş Zamanı" İçin;

task.setEndDate($V{bitis_tarihi});


Görev "Hatırlatma Zamanı" İçin;

task.setReminderTime($V{hatirlatma_zamani});


Görev "İlgili Kişi" İçin;

task.setRelContact($V{ilgili_kisi});


Görev "İlgili Firma" İçin;

task.setRelFirm($V{firma});
 
 

Süreç başlarken girilen değerler, sonrasında oluşan görevin ilgili alanlarında doğru olarak gösterilmektedir. Görev başlarken yazılan başlangıç ve bitiş tarihleri, oluşan görevin başlangıç ve bitiş tarihleri alanlarına da otomatik olarak yazılmıştır.

Görev başlarken, ilgili değişkene yazılan değerler sonrasında oluşan görevin "İş Tanıı" ve "İş Değerlendirme Raporu" alanlarına da eklenmiştir.