ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Posta Adresini Değişkenden Almak

E-Posta gönderimi için kod yazılırken "Kime" alanına yazılacak adres " mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");  " şeklinde yazılmaktadır. E-Posta gönderilecek kişi yada kişinin e-posta adresi zamanla değişebilir.

Her defasında süreç içerisinde; ilgili kişi yada e-postanın güncellenmesi unutulabilir. Bu tip durumlarda e-posta bilgisi aşağıdaki gibi yazılabilir.

yonetici isimli bir değişken tanımlanmıştır. (Değişken tipi: Personeldir)

eposta isimli değişken; yoneticiye seçilen personelin eposta adresine eşitlenmiştir.

Böylece e-posta süreç içerisinde seçilen "yonetici" değişkeninin e-posta adresine gönderilecektir.
 

STRING eposta = $V{yonetici}.getContactInfo().getEMail();
Object  mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo(eposta);
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.send();

 

Süreç içerisinde kullanılan değişkene seçilen kişi yada firmanın e-posta adresi yoksa; ilgili adres yerine kullanılacak e-posta adresinin belirlenmesi için aşağıdaki kod kullanılır...

Örneğin; karşı tarafa gönderilecek e-posta "Yöneticinin adresinden" gönderilecek olsun. Ama seçilen yöneticinin e-postasının sisteme kayıt edilmediğini varsayalım.

Bu durumda e-posta adımı tamamlanmayacaktır. Sürecin aksamaması için alternatif olarak başka bir e-posta adresinin belirlenmesi gerekebilir. Bu durumda aşağıdaki kod kullanılmalıdır.

 

STRING eposta = $V{yonetici}.getContactInfo().getEMail();
Object  mail = ProcessUtil.createMail();
if (personelPosta==""){
eposta = "abc@alanadi.com";}
mail.addTo(eposta);
mail.setFrom("xyz@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.send();